Windows – Podešavanje Start menija i Taskbar-a

Kada želimo da izvršimo detaljnije podešavanje Start menija ili Taskbar-a treba da otvorimo Taskbar Properties dijalog prozor koji ima dve kartice (tab-a). Prva kartica je „Taskbar Options“ i služi za podešavanje opcija Taskbar-a, a druga je „Start Menu Options“ koja uređuje sam meni Start. Ovaj dijalog prozor otvaramo tako što postavimo pokazivač miša iznad Taskbar-a i kliknemo na desni taster miša.

Taskbar Options
Na ovoj kartici je moguće podešavati ponašanje Taskbar-a. Gornji deo kartice sadrži umanjeni „preview“ (pregled) prozor koji vam pokazuje promene izazvane izborom jedne od četiri opcije:

  • Always on top – prouzrokuje da Taskbar uvek bude vidljiv, tj. da prekriva prozore svih programa
  • Auto hide – U slučaju da vam je ekran mali, onda bi trebalo da uključite ovu opciju, koja spušta Taskbar izvan vidnog dela ekrana. Ali zato kada približite pokazivač blizu mesta gde se inače nalazi, onda će se pojaviti
  • Show small icons in Start menu – smanjuje ikone u Start meniju
  • Show clock – prikazuje tj. uklanja sat iz desnog ugla Taskbar-a.

Start Menu Programs
Ova kartica je podeljena u dva segmenta. Prvi segment je „Customize Start menu“ i sadrži tri dugmeta:

  • Add… – služi za dodavanje novih stavki-prečica u Start meni. Kada kliknete na ovo dugme Windows će otvoriti wizard-čarobnjaka „Create Shortcut“ za kreiranje prečica. Samo što ovde imate još jedan međukorak, a to je „Select Program folder“, gde birate gde će se kreirati prečica
  • Remove… – otvara dijalog prozor u kome se prikazuje stablo menija „Start->Programs“, tako da možete izabrati šta želite da uklonite/obrišete. Kada izaberete šta želite da uklonite pritisnite dugme „Remove“
  • Advanced… – ovom stavkom praktično otvaramo Windows Explorer u kome možete da radite na stavkama Start menija; možete dodavati nove prečice, menjati nazive i lokaciju, ili obrisati neželjene stavke. Kada završite sa podešavanjem jednostavno zatvorite prozor Windows Explorer-a.

Drugi segment služi da sa tasterom „Clear“ izbrišete sadržaj podmenija „Documents“ koji se nalazi na Start meniju. Kako su sve stavke koje se nalaze u ovom podmeniju u stvari prečice, ne vrši se brisanje dokumenata sa diska, već samo informacije za pokretanje odgovarajućih programa koje služe samom Windows-u.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.