Word – Ažuriranje sadržaja

Verovatno ste radeći u Word-u na obimnijim dokumentima koristili opciju za automatsku izradu sadržaja dokumenta („Insert> Index and Tables“), i to na kraju dokumenta. Kada pozovete ovu opciju nakon svih promena, Word će korektno napraviti celokupnu tabelu sadržaja. Ali, šta se dešava ako dodate dokumentu još neki tekst u nekoliko celina, sa novim naslovima? Desiće se to, da se sadržaj neće promeniti, tj. neće se „osvežiti“ novim podacima (naslovima i podnaslovima). Ovo je zbog toga što Word sadržaj dokumenata kreira pomoću automatskih polja (engl. fields), koja se ne ažuriraju automatski, već uz vašu pomoć.

Kada želimo da osvežimo sadržaj dokumenta, uradićemo sledeće:

  • Dovedite pokazivač miša iznad sadržaja i pritisnite desni taster miša, te izaberite opciju „Update Field“ iz kontekstnog menija.
  • Pojaviće se novi dijalog prozor (kao na slici), u kome možete da birate između dve opcije:
    • Update page numbers only – izborom ove opcije osvežićete, tj. ažurirati samo brojeve stranica u sadržaju. Ovu opciju ćete koristiti kada niste dodavali nove naslove dokumentu, već ste samo izvršili reorganizaciju tekućeg dokumenta.
    • Update entire table – ovom opcijom ažurira se celokupni sadržaj. Ako izaberete ovu opciju sva formatiranja na sadržaju koja ste napravili će biti izgubljena. Jedan savet, ukoliko ste dodavali i reorganizovali naslove, a vršili ste dodatna formatiranja sadržaja, da ne bi izgubili utrošeni trud i rad osvežavanjem celog sadržaja – nove naslove dodajte ručno na mestu gde bi trebali da budu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.