U trendu

Word – Više o tabulatorima

Ako ste ranije kucali na običnoj pisaćoj mašini sigurno ste se susretali sa tabulatorima, tj. tasterom-papučicom koja služi za uvlačenje teksta u odnosu na tekuću poziciju. U Word-u ovu, ali i mnoge druge funkcije vrši taster „Tab„, koji se nalazi u levom gornjem uglu tastature. Njegova prvenstvena uloga je uvlačenje prvog reda pasusa ili pomeranje celog pasusa.

Ponekad postoji potreba da vertikalno poravnamo neki tekst, i to po određenoj šemi koja će nam omogućiti vizuelnu uravnoteženost. Ova operacija se inače naziva tabulacija, a izvršava se pomoću tastera „Tab“ i markera tabulacije na horizontalnom lenjiru. Dugme markera tabulacije se nalazi levo u odnosu na horizontalni lenjir, sa ikonicom ugla (podrazumevan je levi ugao – levo poravnavanje). Naizmeničnim kliktanjem na dati dugmić menjamo vrstu tabulatora (menja se i ikonica). Jednostavnim klikom miša na horizontalni lenjir postavljamo indikator markera tabulacije. Kada ga postavimo dovoljno je da prilikom kucanja teksta pritisnemo taster „Tab“ i Word će nas prebaciti na poziciju sa markerom, a odatle možete da dalje unosite tekst. Možete da postavite i više tabulatora odjednom, a tada kada unosite tekst i naizmenično pritiskate „Tab“, dobijate tekst poravnat kao u nekoj tabeli.

Da bi videli kako Word poravnava tabulatore, uključite vidljivost specijalnih znakova za formatiranje, tj. kliknite na taster koje ima ikonicu obrnutog latiničnog slova P na Standard paleti alata. Oznaka upotrebe tabulacije je strelica udesno. Imamo sledeće vrste tabulatora:

  • Levi tabulator, za levo poravnavanje.
  • Tabulator za centralno poravnavanje.
  • Desni tabulator, za desni poravnavanje.
  • Tabulator za decimalno uravnavanje, za poravnavanje decimalnih brojeva po vertikali.
  • Bar“ tabulator, koja predstavlja vertikalnu liniju, a služi za ručno kreiranje tabela.

Kada jednom postavite tabulator, možete ga premeštati pokazivačem miša, ulevo ili udesno. Uklanjanje tabulatora vršimo tako što kliknemo na određeni indikator i prevučemo ulevo, van lenjira. Treba još da znate da se tabulatori prenose i na sledeći pasus, sve dok ne „poskidate“ sve markere tabulacije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.