Word – Zamena funkcija tastera (II deo)

Kada ste kreirali ovaj makro, potrebno je da ga pokrenemo kako bismo [Tab] dodelili tasteru sa šifrom 106 (taster [*]). Ova šifra odgovara samo tasteru zvezdici na numeričkoj tastaturi. Ovo znači da ovim tasterom više nećete moći da unosite znak zvezdicu, ali vam i dalje ostaje onaj koji se dobija kombinacijom [Shift+8]. U stvari, i dalje možete dobiti zvezdicu pritiskom tastera na numeričkoj tastaturi, ali morate držati istovremeno pritisnut i taster [Shift].

Makroe možete pokretati i bez potrebe snimanja, pritiskom na dugme „Start“, koje se nalazi na paleti alatki. Kada ga pokrenete, istestirajte taster zvezdicu i uverite se da sada ima funkciju tastera [Tab]. Potom možete zatvoriti makro bez brige o snimanju, ali tada kod snimanja dokumenta morate koristiti komandu menija „File> Save All“, što će makro smestiti u „Normal“ šablon. Ako ikada bude bilo potrebe za ukidanjem ovog makroa, biće potrebno da pokrenete drugi makro. Makro za resetovanje promene tastera identičan je prvom, osim što ćete zameniti „Add“ sa „.Remove“.

Istu stvar možete uraditi i u Word-u 97 koristeći gotovo isti postupak. Za snimanje makroa izaberite meni „Tools> Macro> Record New Macro“. Kasnije, za prekid snimanja izaberite „Tools> Macro> Stop Recording“. Za ručno kreiranje makroa, izaberite meni „Tools> Macro> Macros“, unesite naziv, i kliknite „Create“. U Word-u 97, program će za vas ubaciti „Sub“ i „End Sub“, s tim što će deklaracija „Sub“ uključivati i naziv makroa. Ako ste makro npr. nazvali „PokreniTab“, gornja deklaracija će biti „Sub PokreniTab()“. Dodatno, Word će dodati i nekoliko linija komentara, uključujući tu datum kada je kreiran makro i ko ga je kreirao. Međutim, najveća razlika je u sintaksi makro jezika. U Word-u 97 komanda za unos tabulatora u prvom makrou biće:


Selection.TypeText Text:=vbTab

Slede dve linije koda koje funkciju tabulatora dodeljuju tasteru zvezdici:


{prva linija}
CustomizationContext =NormalTemplate
{druga linija, sve smestite u jednu liniju}
KeyBindings.Add KeyCode:=BuildKeyCode(106),
KeyCategory:=wdKeyCategoryMacro, Command:=“Tab“

I na kraju dve linije koda za resetovanje ove funkcije:


CustomizationContext =NormalTemplate
FindKey(BuildKeyCode (arg1:=106)).Clear

Umesto koda (šifre) – 106 za taster zvezdicu, možete upotrebiti šifru vbKeyMultiply u oba makroa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.