Novi zakon o saobraćaju i bezbednost dece

Novi zakon o saobraćaju ima dosta odredaba čiji je cilj i da se zaštiti zdravlje i životi dece u saobraćaju. Ovim zakonom predviđene su obaveze, ali i kazne, za sve učesnike u saobraćaju, kako bi se i deca maksimalno zaštitila od eventualnih povreda.
Novi zakon treba samo da nas podseti na ono što je i do sada trebalo poštovati u saobraćaju.
Dete u vozilu
Pojedini roditelji su, "da bi udovoljili deci", dozvoljavali svojim mališanima da sede na prednjem sedištu automobila. Novim zakonom je strogo zabranjeno da se na prednjem sedištu nalaze deca mlađa od 12 godina, jer je to prevelika opasnost za njih. Iskustva su pokazala da deca sa prednjeg sedišta prilikom udesa "prolete" i kroz pojas i kroz staklo, ili da pojas može da povredi dete u predelu vrata (nedovoljna visina deteta).
Sada je predviđeno da svi putnici, pa i deca na zadnjem sedištu, budu vezani sigurnosnim pojasem, jer on štiti zdravlje i život pri saobraćajnim udesima.
Dečje sedište
Za decu mlađu od tri godine obavezno je "dečje sedište" ili "korpa za prevoz", kako se dete ne bi kretalo po vozilu i u slučaju sudara ozbiljno povredilo. Stručnjaci su ispitivanjima ustanovili da, pri brzini od samo 60 kilometara na sat, prilikom udara u prepreku, dete "leti napred" pod dejstvom inercije kao da ima težinu od 400 kilograma, a to znači da majka neće moći ni da zadrži dete, niti da ga zaštiti od povrede.
Jedna od zabluda je da će dete u dečjem sedištu biti nemirno i da će plakati. Iskustva mnogih koji koriste ovakva sedišta (ista su i svetska iskustva) pokazala su da deca rado sedaju u "svoje sedište", gde mogu da se igraju, ali i da nešto grickaju, a kada se umore i da spavaju (veoma bezbedno).
Deca pešaci u gradu
Pošto se u naseljenim mestima dešava veliki broj nezgoda u kojima stradaju deca i pešaci, sada je u naseljenim mestima brzina ograničena na 50 kilometara na sat. I ovde je istraživanjima ustanovljeno da su povrede pešaka "udarenih" brzinom automobila od 60 kilometara na sat mnogo ozbiljnije nego udarci brzinom od 50 kilometara na sat ili manjom.
Budući da deca nisu svesna svih opasnosti u saobraćaju a i često im pada koncentracija, uvedena su ograničenja brzine kretanja motornih vozila pored škola na 30 kilometara na čas. Pored ovih mera, pešački prelazi pored škola će biti zaštićeni ogradama i obeleženi dodatnom signalizacijom.
Ono na šta treba podsetiti vozače jesu visoke novčane kazne (pa i kazne zatvorom) za drastično prekoračenje brzine (20 ili 50 kilometara na sat brže od dozvoljene).
Biciklisti i motociklisti
Definisane su još neke zabrane i visoke kazne za nepoštovanje propisa biciklista i motociklista. Vozači bicikla, mopeda, motocikla ili tricikla ne smeju voziti decu mlađu od 12 godina, jer se ta deca ne mogu bezbedno držati na pomenutom prevoznom sredstvu u toku vožnje.
Ostalo
Navodimo da su novim zakonom detaljnije regulisana kretanja i obeležavanja pešačkih kolona sa decom kad se kreću van trotoara.
Pored navedenih odredaba zakona, sada su predviđene i kazne za nepropisno kretanje pešaka ulicom, nepropisno prelaženje ulice ili prelaženje ulice dok je na semaforu crveno svetlo za pešake…
Iskreno se nadamo da ćemo poštovanjem saobraćajnih propisa znatno smanjiti broj stradalih i povređenih učesnika u saobraćaju, a naročito bi trebalo da zaštitimo decu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.