Životne lekcije Brusa Lija treba usvojiti

Iako je Brus Li poznat po svom maestralnom vladanju borilačkim veštinama i brojnim filmovima, on je možda takođe bio i jedan od najpotcenjenijih filozofa 20. veka. Upravo je on bio jedan od ključnih aktera u upoznavanju zapadne kulture sa istočnim tradicijama.

Malo ko zna da je Brus Li studirao filozofiju pre nego što se okrenuo glumi. Samim tim ne čudi to što je njegov filozofski rad bio spoj tradicionalnih ideja i njegovog sopstvenog jedinstvenog etosa u koji je Li takođe uključio i fizičke i psihološke discipline. Najpoznatiji produkt ovakve filozofije jeste njegova metafora vode koja označava istrajnost.

Za Lija je filozofija bila neodvojiva od svakodnevnog života, baš kao što je i um bio neodvojiv od tela, kako je smatrao, jer je svaki kraj baterije neprestano napajao onaj drugi. Brus Li je zabeležio i plan svog rigoroznog treninga pored filozofskih meditacija koje je isklesao tokom života.

Brus Li je uvek uz sebe imao džepni notes u koji je zapisivao sve od režima vežbanja, telefonskih brojeva svojih učenika (među kojima su bili i Čak Noris i Stiv Makvin), do pesama, afirmacionih mantri, te filozofskih razmišljanja. Čak i njegov rukopis, pedantno uredan i srazmeran veličini sićušne stranice, oslikava Lijevu neverovatnu disciplinu i smisao za red.

Uz dozvolu fondacije i naslednika pokojnog glumca, sajt Brain Pickings preneo je nekoliko stranica iz Lijevog notesa koji je pisan 1968. godine, a malo pre njegovog 28. rođendana. Zapisi počinju citatima iz dela Daily Success Creed Napoleona Hila, a koje je Brus Li prepisao u svoj notes.

O snazi volje

„Prepoznavši da je snaga volje vrhovni sud nad ostalim delovima mog uma, vežbaću je svaki dan kada mi bude bilo potrebno da delam iz bilo kog razloga; i stvoriću naviku koja je osmišljena kako bi učinila da upotrebim snagu volje barem jednom dnevno.“

O emocijama

„Shvatajući da moje emocije mogu biti i pozitivne i negativne, stvoriću dnevne navike koje će podstaći razvoj pozitivnih emocija i pomoći mi da pretvorim negativne emocije u neki vid korisnog delovanja.“

O razumu

„Uvidevši da i moje pozitivne i negativne emocije mogu biti opasne ako ih ne kontrolišem i ne navodim ka željenim ciljevima, potčiniću sve svoje želje, ciljeve i nastojanja moćima svog uma i vodiću se njime onda kada ove stvari želim da izrazim.“

O mašti

„Kako sam prepoznao potrebu za ispravnim planovima i idejama ne bih li ostvario svoje želje, razviću svoju maštu tako što ću je prizivati u pomoć svakodnevno kada pravim svoje planove.“

O pamćenju

„Pošto prepoznajem značaj spremnog pamćenja, podsticaću svoje pamćenje da uvek bude na oprezu tako što ću voditi računa da ostavim na njega jasan utisak svojim mislima u vezi sa stvarima o kojima bih mogao razmišljati često.“

O podsvesti

„Prepoznavši uticaj svoje podsvesti na sopstvenu snagu volje, vodiću računa da je podredim jasnim i određenim ciljevima u životu i kao i svim manjim ciljevima koji vode onim glavnim, i ovu ću sliku uvek imati pred svojim podsvesnim delom uma tako što ću je ponavljati svakodnevno.“

O savesti

„Kako uviđam da moje emocije često greše u svom preteranom entuzijazmu, a da moći mog razuma često fali toplina osećanja koja je neophodna kako bih mogao da uparim pravdu sa milošću u svom prosuđivanju, podsticaću svoju savest da me vodi prema onome što je ispravno i onome što je pogrešno, i nikada neću zanemariti sudove koje mi ona pruža, bez obzira na to kakvu bih cenu mogao platiti što prema tim sudovima delam.“

Brus Li je zapisao i najbitnije navike koje je praktikovao svakodnevno kako bi ojačao svoj um i snagu volje, koji su, kako je verovao, bili put ka uspehu.

– Znam da imam sposobnost da postignem cilj svoje određene svrhe u životu; stoga zahtevam od sebe istrajno, neprestano delanje ka takvom postignuću, i ovde i sada obećavam da ću tome težiti.

– Shvatam da će se dominantne misli mog uma u nekom trenutku ostvariti u spoljašnjim, fizičkim delima, i da će se postepeno razviti u fizičku stvarnost; stoga ću se koncentrisati 30 minuta dnevno na to da mislim o tome kakva osoba nameravam da postanem, čime ću u svom umu stvoriti jasnu mentalnu sliku.

– Znam da će principom autosugestije bilo koja želja koje se istrajno držim na kraju pronaći izražaj na neki praktični način i tako dostići cilj kome je težila; stoga ću posvetiti 10 minuta dnevno da od sebe zahtevam razvoj samopouzdanja.

– Jasno sam zapisao opis mog određenog glavnog cilja u životu i nikada neću prestati da se trudim dok ne budem razvio dovoljno samopouzdanja da taj cilj i ostvarim.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.