U trendu

Grčka arhitektura i arheologija u Beogradu

Beograd i galerija „Progres“ domaćini su, u vremenu od 06. do 29. septembra, grčke arhitekture i arheologije. U organizaciji ambasade Republike Grčke i Republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju, postavljena je izložba koja objedinjuje dve teme: traganje za autentičnim izrazom grčke arhitekture u savremenim tokovima i novi projekat zaštite, prezentacije i uključivanja u moderne gradske funkcije arheološkog nasleđa Atine.

Pre Beograda, ukupno stvaralačko delo grčkih arhitekata i arheološki lokaliteti Grčke predstavljeni su poštovaocima ove umetnosti iz Holandije, Španije i Finske.

U galeriji „Progres“ prezentacija je izvedena u dva nivoa. „Predeli modernizacije“ oficijelni je naziv izložbe (postavljene na gornjem nivou) koja obuhvata niz fotografija i maketa, kao svedočanstava grčke arhitekture šezdesetih i devedesetih godina. Na donjem nivou, u formi arheološkog parka, dat je ambiciozan plan jedne od najvećih urbanističkih intervencija u glavnom gradu Grčke.

Autori izložbe su arhitekta Janis Ezopos i arhitekta-kritičar Jorgos Simeoforidis. Njihovi motivi za organizaciju izložbe vezani su za činjenicu da je prostorna arhitektura Grčke nepoznata Evropi. Zbog toga, a u cilju razbijanja stereotipne slike koju narodi severne Evrope imaju o grčkoj arhitekturi, autori su odlučili da daju svoj doprinos širenju saznanja i razjašnjenju problematike svoje zemlje.

Izložba „Predeli modernizacije“ obuhvata dve vrlo značajne decenije modernizacije grčke arhitekture i njenog otvaranja ka Evropi. Šezdesete godine su obeležene izgradnjom velikih objekata (hotela, aerodroma) zbog migracije stanovništva iz sela u grad. Devedesete godine karakteriše naseljavanje ljudi iz istočne Evrope i Azije i izgradnja objekata za predstojeću Olimpijadu u Atini 2004. godine. Sva ta događanja raspodeljena su u tri teme: stanovanje, javni sektor i estetika pejzaža. Ukupno je predstavljeno 130 eksponata. Po rečima Jorgosa Simeoforidisa, izložba ima više istorijsko-kritički karakter, a u savremenijem segmentu prezentira rad mladih arhitekata Grčke.

Drugi deo izložbe sadrži plan integracije arheoloških lokaliteta Atine (arheološki park). Time se ističe njen arhitektonski i urbanistički lik koji teži sintezi istorijskog i savremenog grada u jedinstvenu celinu. Realizacija te ideje podrazumeva neke manje i veće intervencije u istorijskom jezgru grada i kod arheoloških lokaliteta. Prva faza programa treba da bude završena do početka Olimpijskih igara 2004. godine.

Izložbu prate dva aktuelna predavanja. Janis Ezopos i Jorgos Simeoforidis govore o savremenoj grčkoj arhitekturi, a o arheološkom nasleđu Atine govori Janis Kalantidis, direktor Zavoda za integraciju arheoloških lokaliteta Atine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.