Izložba „Beogradski enformel“ u Modernoj galeriji Beograd

BEOGRAD – Izložba „Beogradski enformel“, koja će do 15. juna trajati u Modernoj galeriji Beograd na Doćolu, okupila je na jednom mestu kapitalna dela najvažnijih predstavnika ovog pravca

Slikari Miodrag Mića Popović, Vera Božičković-Popović, Lazar Vozarević, Zoran Pavlović, Živojin Žika Turinski, Branislav Branko Protić, Vladislav Šilja Todorović i Branko Filipović Filo, zajedno sa Lazarom Trifunovićem – kritičarem koji je promovisao beogradski enformel, bili su kreatori poetike i ideologije enformela i činili jezgro beogradskog pokreta.

Pored izložbe, biće upriličena promocija knjige „Polemički konteksti Beogradskog enformela“ autorke dr Vesne Kruljac, u izdanju fondacije Vujičić kolekcije.

Beogradski enformel predstavlja jednu od prvih „poetika pobune“ vezanih za egzistencijalistički nemir i pesimizam, u kojoj se sumnja u postojeći poredak stvari i sistem vrednosti manifestovala u radikalnom obliku antislike.

U istoriji srpske umetnosti vezujemo ga za kraj pedesetih i šezdesete godine 20. veka.

Reč je o apstrakciji zasnovanoj na istraživanjima materije i tehnološkim eksperimentima, tj. primeni materijala koji nisu tipično slikarski i nekonvencionalnih operativnih postupaka.

Budući da je apstraktan vizuelni iskaz već postojao u umetnosti, ono što je u enformelu bilo inovativno je upravo pozicioniranje dela izvan konvenciocionalnih kategorija slike i sadržaja, odnosno njegovo prevođenje u medijski ambivalentnu i polisemičnu strukturu (znak, simbol, ideogram).

„Reč je o neformalnoj grupi umetnika iz dve uzastopne generacije, koji su stvarali, mislili i delovali u istim idejnim i umetničkim koordinatama, podstaknuti egzistencijalističkim svetonazorom, zbivanjima na evropskoj umetničkoj sceni posle 1945. i aktuelnim prilikama u lokalnom sociokulturnom kontekstu“, izjavila je dr Vesna Kruljac, autor knjige „Polemički konteksti Beogradskog enformela“.

Sa ovim pokretom umetničko delo prestaje da bude estetski predmet i postaje indikator određenog načina mišljenja i ponašanja umetnika, specifična vrsta vizuelnog iskaza koja razotkriva buntovni mentalitet i kritičku svest svog autora, rekla je Kruljac.

Upravo dela ove grupe umetnika prikazana je na izložbi u Modernoj galeriji Beograd narednih mesec dana.

Ova izložba dešava se gotovo 60 godina posle prve izložbe Enformel – mladi slikari Beograda, koju je 1962. godine u Galeriji Kulturnog centra organizovao Lazar Trifunović, likovni kritičar koji je najzaslužniji za prepoznavanje beogradskog enformela i grupe beogradskih umetnika enformelne orijentacije.

Moderna galerija ovom izložbom ima za cilj edukaciju šire publike u razumevanju i prihvatanju enformela, buntovnog umetničkog pravca, koji je i u Srbiji imao vrhunske predstavnike.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.