U trendu

Oslobodite se straha

Nevelika po obimu, svega 160 strana, "Filozofija straha" docenta na Institutu za filozofiju Univerziteta u Bergenu Laša Svensena – veoma je zanimljiva studija koja proučava različite aspekte straha, može vam doneti bolje razumevanje straha u današnjoj kulturi, a možda i neku ideju kako da se nepotrebnog straha oslobodite. Kod nas je dostupna u prevodu Ljubiše Rajića.
U predgovoru, autor obrazlaže izbor teme i objašnjava čime će se baviti u "Filozofiji straha", kao i strukturu tog dela. Delo je podeljeno na sedam poglavlja, nakon kojih slede literatura, imenski registar i beleška o autoru. Prvo poglavlje, "Kultura straha", govori o tome da nas mediji i društvo navode da se stalno plašimo, preuveličava svaku moguću opasnost (a mogućnost uvek postoji, teoretski možete da slomite prst čačkajući nos), neretko opasnost jednostrano pokazuje, tako da se ama baš sve može pokazati pogubnim. Dobar primer toga je nekadašnja šala na internetu kojom se tražila zabrana potencijalno izuzetno opasne, moguće i smrtonosne supstance dihidrogen-monoksida – u toj šali nije navedeno da je dihidrogen-monoksid obična voda i mnogi su potpisali peticiju za zabranu te supstance. Drugo poglavlje, "Šta je strah?", sagledava različite aspekte straha, posebno, straha više kao opšteg raspoloženja nego kao osećanja, pozadinskog straha koji je mnogima u današnjem svetu postao konstantni pratilac.
Treće poglavlje, "Strah i rizik", govori o strahu u današnjem "društvu rizika", i posebno o tome da naši pokušaji da umanjimo rizik mogu da budu krajnje iracionalni. Četvrto poglavlje, "Privlačnost straha", bavi se ljudskim porivom da se dobrovoljno traži rizik, poput ekstremnog sporta. Peto poglavlje, "Strah i poverenje", govori o tome da strah podriva poverenje, što onda dovodi do pojačanog straha, a to rastače društvene odnose. Strah može da deluje i integrišuće, čime se Svensen, uz pozivanje na nekoliko političkih filozofija (Makijavelija i Hobsa, na primer), bavi u šestom poglavlju, "Politika straha", kao i upotrebom straha u političke svrhe, kao što je "rat protiv terora". U sedmom poglavlju, "S one strane straha?", autor pokušava da pronađe izlaz iz straha i razrešenje atmosfere straha koja nas danas okružuje.
Uprkos ozbiljnim temama, mnogobrojnim referencama i pozivanju na različite filozofe, "Filozofija straha" je pisana veoma pitkim jezikom, dostupnim široj čitalačkoj publici, čemu doprinose i reference na pop kulturu. "Filozofija straha" je izuzetno zanimljiva knjiga koja vas može navesti na razmišljanje o sebi i načinu na koji živite, a možda vam i pomoći da se oslobodite onog straha koji je disfunkcionalan.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.