Kako vežbanje utiče na psihoze?

Mlade osobe sa dijagnostikovanom psihozom obično se teško i suočavaju sa budućnošću, visokim stopama recidiva, strahom od nezaposlenosti i od prerane smrti.