U trendu

Državna pomoć bez javnog poziva?

Za ulaganja u Srbiju koja su po oceni Vlade od posebnog značaja državna pomoć davaće se bez objave javnog poziva, predviđeno je Predlogom zakona o ulaganjima koji će Skupština Srbije početi da razmatra sutra.

Taj zakon je trebalo da izjednači prava domaćih i stranih ulagača, ali je predloženo da uvoz opreme koji predstavlja ulog stranog ulagača bude oslobođen plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih automobila i automata za zabavu i igre na sreću.

Ministarstvo privrede je predložilo da odluku o ulaganjima od posebnog značaja donosi posebno telo koje formira Vlada Srbije, ali nije definisano po kojim kriterijuma će se određivati šta je ulaganje od posebnog značaja.

U Predlogu zakona o ulaganjima bio je sporan član 24 koji je regulisao da Vlada odlučuje o zahtevima za pristup informacijama o ulaganjima, pa je Ministarstvo privrede, kao predlagač, najavilo da će prihvatiti amandmane koji su usklađeni sa zakonom o informacijama od javnog značaja.

Amandman na sporni član predloženog zakona je, posle kritika poverenika za informacije od javnog značaja, privrednika i nevladinih organizacija i opozicije, podneo zaštitnik građana koji je ocenio da se predloženim rešenjima nanosi šteta jedinstvu pravnog sistema i snižava dostignuti nivo ljudskih i manjinskh prava.Poverenik će, kako je predloženo amandmanom, jedini biti ovlašćen da odlučuje da li neki dokument treba da bude javan ili ne. Prema važećim propisima svi ugovori su javni, ali poverenik može da ograniči njihovo objavljivanje ako država dokaže da bi objavljivanjem ugovora bila ugrožena nacionalna bezbednost, međunarodni odnosi ili bi se bitno otežalo ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa.

Predlogom zakona o ulaganjima predviđeno je osnivanje Razvojne agencije Srbije, a gašenje Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Na dnevnom redu sednice Skupštine je i Predlog zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike