Eliksir Grupa predstavila Izveštaj o održivom poslovanju za 2023. godinu

Eliksir (Elixir) Grupa predstavila je svoj drugi verifikovani Izveštaj o održivom poslovanju predstavnicima finansijskog sektora, banaka i konsultantskih kuća KPMG i Ernst&Young u proizvodnom kompleksu Eliksir Zorke u Šapcu.

Izveštaj je pripremljen po uzoru na najzastupljeniju svetsku GRI metodologiju, koju primenjuje više od 10.000 kompanija, u preko 100 zemalja sveta. Na izradi izveštaja je tokom četiri meseca radio tim koji broji više od 50 zaposlenih, iz gotovo svih organizacionih delova poslovnog sistema, zajedno sa top menadžmentom.

Na uporediv i konzistentan način, kroz šest segmenata prikazane su materijalne teme o kompaniji, upravljanju, tržištu, zaposlenima, životnoj sredini i lokalnoj zajednici.

„U odnosu na prošli izveštaj uložili smo napore da postojeće segmente unapredimo, te smo ove godine prvi put, u skladu sa ISO 14067 standardom i CBAM regulativom koja je stupila na snagu u oktobru 2023. a za čiju primenu smo se tokom cele prethodne godine intezivno pripremali, objavili emisije CO2e po toni proizvoda za Scope 1 koji se odnosi na emisije vodene pare i energenata i Scope 2 koji se odnosi na emisije električne energije“, navela je Jelena Mago, senior specijalistkinja strateškog planiranja i ESG, koordinatorka tima za izradu izveštaja o održivom poslovanju Eliksir Grupe za 2023. godinu.

Dodala je da su tokom 2024. podneti prvi CBAM izveštaji za poslednji kvartal 2023. i prvi kvartal 2024, a dok je trenutno u pripremi i izveštaj za drugi kvartal 2024. koji je kompanija u obavezi da podnese do 31. jula.

Poseban akcenat prilikom predstavljanja Izveštaja stavljen je na projekat Prahovo2027, najveći investicioni ciklus Eliksir Grupe, koji je predstavila generalna direktorka Eliksir Grupe Zorica Popović.

„Projekat savremenog industrijsko-hemijskog parka u Prahovu rezultat je kontinuiranog razvoja i fleksibilnog biznisa, koji uključuje inovacije, savremene tehnologije i pre svega znanje i posvećenost tima koji će do 2027. godine realizovati četiri greenfield investicije vredne 300 miliona evra“, rekla je ona.

Kako je objasnila, projekti iz ovog ciklusa transformisaće postojeći kompleks u Prahovu u savremeni, tehnološki integrisani, resursno i energetski efikasni industrijsko-hemijski park, prvi u Srbiji.

„Sve investicije su tehnološki integrisane, svi projekti doprinose dekarbonizaciji kroz tehnologiju proizvodnje, kroz projekte za energetsko iskorišćenje otpada kojima postižemo energetsku i resursnu efikasnost i nezavisnost. Ovim projektima doprinosimo ostvarenju pet od šst ciljeva EU taksonomije“, kazala je Zorica Popović.

O projektima koji doprinose dekarbonizaciji, primeni cirkularne ekonomije i dobijanju energije iz alternativnih i obnovljivih izvora enegrije, a koji su pojašnjeni i u samom izveštaju, govorio je Nenad Ristić, senior menadžer za planiranje R&D projekata Eliksir Grupe.

„Naš primarni interes je da maksimizujemo iskorišćenje resursa kroz principe cirkularne ekonomije, odnosno maksimizujemo iskorišćenje svih nusproizvoda naše proizvodnje i sirovine za naše proizvode. Time smanjujemo količine nastalog otpada kojim treba upravljati i emisije gasova sa efektom staklene bašte. Pored resursa, cilj nam je da potpuno dekarbonizujemo i energetski segment poslovanja što doprinosi održivosti u industriji i poljoprivredi“, rekao je Ristić.

Eliksir Grupa, kako je istakao, dugoročno planira ulaganje u solarne panele i vetro generatore struje kako bi dekarbonizovali upotrebu električne energije.

„Veoma je važno da upravljamo otpadom i energijom na pravi način. U EU postoji više od 500 postrojenja u kojima se proizvodi energija od otpada. Mi mislimo da je to pravi put razvoja, jer je u resursnom smislu adekvatan i ima pozitivan uticaj na životnu sredinu. U okviru projekta Prahovo2027, investicijama u postrojenje koje nereciklabilan otpad pretvara u održivu energiju, značajno ćemo smanjiti zavisnost naše proizvodnje od upotrebe fosilnih goriva uz višestruki doprinos očuvanju životne sredine“, rekao je Ristić.

Margareta Musić, direktorka Korporativnih komunikacija Eliksir Grupe i upraviteljka Eliksir Fondacije, rekla je da je važan deo aktivnosti Eliksir Grupe saradnja i partnerstvo sa lokalnim zajednicama u kojima posluje.

„Kako je komunikacija početak svakog razumevanja, a razumevanje preduslov dobre saradnje, aktivno sarađujemo sa lokalnim sredinama u kojima poslujemo – sa institucijama, civilnim sektorom i građanima. Od osnivanja 2020. godine, Eliksir Fondacija podržala je više od 250 inicijativa i projekata koji doprinose unapređenju infrastrukture u lokalnim zajednicama, poboljšanju uslova u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, obrazovanju, kulturi, edukaciji i aktivnom životu građana“, istakla je ona.

Dodala je da je kompanija u oba svoja kompleksa nastavljač duge tradicije hemijske industrije, a tokom obeležavanja 85 godina od osnivanja šabačke „Zorke“ prošle godine imala je više od 1.500 posetilaca.

„Svoje planove u okviru investicionog ciklusa Prahovo2027 predstavili smo najpre svojim prvim komšijama u Prahovu, sa ciljem pune transparentnosti u radu i dalje izgradnje poverenja“, rekla je Margareta Musić.

Darko Vuković, potpredsednik poslovnog sistema Eliksi Grupe za finansije, govoreći o upravljačkom aspektu poslovanja poručio je da upravljački mehanizmi i organizacioni razvoj moraju da prate tehnološki i industrijski obezbeđujući adekvatne uvide i ostvarivanje ciljeva materijalnih aspekata poslovanja, razvoja zaposlenih i zajednica u kojima posluju.

„Kroz izveštaj smo se trudili da približimo strukturu i proces našeg korporativnog upravljanja u delu upravljačke strukture, upravljanja rizicima i transparentnog komuniciranja sa lokalnom zajednicom. Kroz korporativne odbore se trudimo da na najbolji način iskoristimo znanja koja imamo unutar kompanije. Korporativni odbori su koordinaciona tela koja koordiniraju sprovođenje strategije između naših kompanija članica. Jedan od njih je Odbor za strategiju i održivi razvoj na kom pričamo o različitim temama vezanim za održivost i odgovornost poslovanja na nivou celog poslovnog sistema“, kazao je Vuković.

Uz usvajanje dobre prakse politika održivosti, Eliksir Grupa je najavila da nastavlja da neguje konzistentnost i transparentnost u svom izveštavanju i radu.

Izveštaj o održivom poslovanju dostupan je na sajtu elixirgroup.rs i može mu se pristupiti putem linka: Izveštaj o održivom poslovanju Elixir Group 2023.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.