U trendu

PKS: Godišnjica Centra za odgovorno poslovanje

Privredna komora Srbije (PKS) obeležila je danas prvu godinu od osnivanja Centra za odgovorno poslovanje PKS „Responsible business hub“ (RBH), uz ocenu da je RBH postao podrška kompanijama koje učestvuju u dobavljačkim međunarodnim lancima kako bi prilagodile poslovanje u skladu sa novim propisima i zahtevima u pogledu zaštite ljudskih prava i životne sredine.

Na svečanosti, povodom jubileja ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dialog Srbije Tomislav Žigmanov izjavio je da je saradnja ministarstva i PKS pokazala zajedničku posvećenost ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava u sferi biznisa, objavila je PKS.

RBH, po rečima ministra, predstavlja odličan primer prakse i usluga koje se mogu pružiti biznis sektoru i kao takav jedinstven je u regionu.

Kako je naveo, iako je taj servis koncipiran prevashodno u kontekstu nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, to ne znači da se na tome treba zaustaviti.

„Iskustva i stečena znanja, kao i ona koja će se tek steći kroz ovaj servis od velikog su značaja i vrednosti, jer će omogućiti ne samo našem ministarstvu već i drugim donosiocima odluka i kreatorima politika da unaprede domaće norme i prakse kako bi najviši standardi u oblasti biznisa i ljudskih prava važili za sve subjekte u Srbiji“, naglasio je ministar Žigmanov.

Savetnica predsednika PKS Nevena Rakić ocenila je da je RBH znatno doprineo unapređenju kapaciteta srpskih kompanija u pogledu primene propisa koji se odnose na ljudska prava i životnu sredinu.

Dodala je da u tome važnu ulogu ima mreža konsultanata, brojne edukacije privrednika, kao i snažno partnerstvo poslovne zajednice i institucija.

Šef operacija Delegacije EU u Srbiji Martin Klauke istakao je važnost uloge privatnog sektora u primeni standarda i Zakona o dužnoj pažnji čija je primena ključna za odgovorno poslovanje.

Ukazao je i na podršku EU srpskim kompanijama, da kroz primene ovih propisa, unapređuju poslovanje, ali i najavio unapređenje evropskih direktiva.

Šef Odeljenja za rad i socijalna pitanja u ambasadi Nemačke u Srbiji Per Krumrej podsetio je na podršku osnivanju prvog servisnog centra za održivo poslovanje i objasnio širi značaj Zakona o dužnoj pažnji, pratećih direktiva i standarda za smanjenje rizika u poslovanju i unapređenja zaštite i poštovanja ljudskih prava.

Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) u Srbiji Jovan Protić podsetio je da se svi ovi propisi nadovezuju na sprovođenje konvencija MOR i podrazumevaju nadzor nad poštovanjem ljudskih prava.

Glavni cilj, po njegovim rečima, jeste da se u aktivnosti RBH uključi što više kompanija.

Pomoćnica direktora Sektora udruženja privrede PKS Tanja Lindel predstavila je dosadašnje aktivnosti RBH i planove za budući period koje će obuhvatiti širenje mreže konsultanata i veliki broj edukacija na različite teme posvećene društveno odgovornom i održivom poslovanju.

„Misija RBH jeste da poboljšamo sposobnost privatnog sektora da razume i da se pripremi za nove održive standarde iz Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, kao i da unaprede konkurentnost, održivost i kapacitet na polju zaštite ljudkih prava i ekologije srpskih izvoznika“, poručuje Lindel.

Na svečanosti su dodeljeni i sertifikati konsultatima koji su prošli obuke u RBH, a održan je i panel posvećen izazovima i mogućnostima aktuelne i nove regulative u EU.

Na svečanosti je objašnjeno da se zahtevi koji se postavljaju pred dobavljače odnose na zabranu dečijeg rada, zabranu prinudnog rada i diskriminacije, pravo na mogućnost udruživanja i primerenu zaradu, zabranu protivpravnog oduzimanja zemljišta, kao i zabranu zloupotrebe privatnog obezbeđenja.

U oblasti zaštite životne sredine zakon propisuje poštovanje tri međunarodne konvencije – Upotrebu žive u skladu sa međunarodnom konvencijom u Minamati, primenu Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, kao i primenu Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju.

PKS je pokrenula RBH u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.