Šokantno: U polovinu slučajeva trgovine decom uključena porodica

Prema novim podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), gotovo polovina identifikovanih slučajeva trgovine decom počinje sa nekim od članova porodice, a deca se najčesće iskorišćavaju seksualno, radi prosjačenja i rada u kući.

Statistike vezane za slučajeve trgovine decom u kojima su uključeni članovi porodice zasnivaju se na informacijama gotovo 12.000 preživelih žrtava trgovine, objavio je The Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC), prvi portal u svetu sa podacima o trgovini ljudima, koji je uključio podatke koje su prikupljale mnogobrojne agencije.

Prikupljeni podaci govore da je uključenost porodice u trgovinu decom čak četiri puta veća od slučajeva trgovine odraslim, ali i da se češće trguje dečacima nego devojčicama.

Ukupan broj podataka o trgovini ljudima na portalu koji je je pokrenuo IOM u partnerstvu sa Polarisom, NVO koja se bori protiv i radi na sprečavanju modernog ropstva i trgovine ljudima iznosi blizu 80.000 žrtava, pripadnika 180 različitih nacionalnosti, koji su pretrpeli iskorišćavanje u 117 država, saopštio je IOM.

Prikupljeni podaci govore da je uključenost porodice u trgovinu decom čak četiri puta veća od slučajeva trgovine odraslim, ali i da se češće trguje dečacima nego devojčicama.

U toku narednih meseci očekuje se da će partnerske organizacije koje se bore protiv trgovine ljudima širom sveta dostaviti dodatne podatke, a da će će dostupnost ovih podataka imati veliki uticaj na borbu protiv trgovine ljudima.

Bredli Majls, izvršni direktor Polarisa, objašnjava da je moderno ropstvo prikriveni kriminal koji deluje u senci, a napori usmereni na borbu protiv njega se često zasnivaju samo na delimičnim informacijama.

Zato su, po njegovim rečima, ovi podaci izuzetno važni, jer je sada moguće stupiti u kontakt sa što većim brojem preživelih kako bi oni bili spašeni, a CTDC je korak napred u sagledavanju modernog ropstva i pronalaženju načina za borbu protiv njega.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike