Ministri odobrili preporuke za učešće javnosti za Zapadni Balkan

Ministri zaduženi za reformu javne uprave iz ekonomija Zapadnog Balkana odobrili su danas na sastanku u Tirani dokument pod nazivom „Preporuka za učešće javnosti za Zapadni Balkan“ sastavljene na osnovu potrebe za većim angažmanom i ulogom javnosti i civilnog društva u procesu donošenja zakona i odluka.

Dokument je usvojen na osmom sastanku Upravnog odbora na ministarskom nivou, koji je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Preporuke je pripremio Savet za regionalnu saradnju (RCC) u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu i uz zajednički rad sa ekonomijama iz regiona.

Preporuke predstavljaju grupu smernica i pravila koja su sačinjena da bi se vlade podstakle i da bi im se pomoglo da politike i propise pripremaju na inkluzivan način i pri tome omoguće aktivno učešće društva, uključujući nevladine organizacije, privatni sektor i savetodavna tela, saopšteno je iz RCC-a.

„Regionu nedostaje transparentnost u pripremi i usvajanju odluka i politika kao i veće učešće društva u ovom procesu. U tom cilju preporukama, koje je pripremio Savet za regionalnu saradnju, treba doprineti da politike budu usmerene prvenstveno na gradjane, da državna služba postane profesionalnija u svom radu kroz institucionalizaciju transparentnosti i pristupa informacijama, te poboljšanje sistema za efikasnije postupanje po žalbama gradjana u vezi lošeg upravljanja u javnoj službi,“ rekao je Radu Cotici, stručnjak za reformu javne uprave i borbu protiv korupcije u RCC-u.

S obzirom da je reforma javne uprave od velike važnosti u procesu integracije u Evropsku uniju, a da loše regulatorno okruženje ugrožava poslovnu konkurentnost i poverenje gradjana u vlasti, Savet za regionalnu saradnju je pripremio ovaj dokument preporuka kako bi se prevazišli utvrdjeni nedostaci u regionu, što će doprineti efikasnijem procesu reformi u ekonomijama Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju.

Da bi javnost efikasno učestvovala u procesu donošenja politika potrebno je da javnost i praktično bude sastavni deo samog procesa i to treba dosledno primenjivati prilikom izrade zakona, podzakonskih akata i politika i strateških dokumenata.

Proces donošenja odluka treba da obuhvata javne konsultacije pre usvajanja same odluke a privrednici i organizacije civilnog društva, kao i druge grupe, mogu biti aktivno uključene u fazi sprovodjenja tako što će promovisati dati propis i prikupljati informacije i iskustva u pogledu njegove primene.

Preporukama se predvidja da ocenjivanje koje je zadnji korak prethodne bude i prvi korak sldeće politike, jer rezultati ocenjivanja treba da se koriste za informisano donošenje novih politika i njihovu reviziju.

U septembru ove godine Regionalna radna grupa za bolju regulativu usvojila je nacrt preporuka koje su dostavljene vladama Zapadnog Balkana na komentare pre odobravanja konačne verzije. Ove preporuke javne vlasti sa Zapadnog Balkana treba da koriste u procesima vezanim za učešće javnosti.

Na poziv ministara zaduženih za javnu upravu upućenog na današnjem sastanku, Savet za regionalnu saradnju i Regionalna škola za javnu upravu će pratiti primenu preporuka.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.