MSP HR: Bolji susedski odnosi među ključnim političkim kriterijumima

ZAGREB – Hrvatska, kao trenutno predsedavajuća EU, od Srbije očekuje ispunjavanje svih merila i kriterijuma u procesu pristupanja, te konstruktivni angažman u regionalnoj saradnji i jačanju odnosa sa susedima, kao i napredak u rešavanju otvorenih pitanja i nasleđa rata, naveli su u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Hrvatske za Tanjug.

Ističu, takođe, da je, kada je reč o evropskom putu Srbije, jacanje dobrosusedskih odnosa jedan od kljucnih politickih kriterijuma iz procesa stabilizacije i pridruživanja, kao i pristupnog procesa.

To se navodi u pisanom odgovoru hrvatskog Ministarstva na pitanje Tanjuga da li će Hrvatska za vreme predsedavanja EU inicirati intentzivniji dijaog sa Srbijom o otvorenim pitanjima između dve zemlje, koje Hrvatska vidi i kao deo kriterijuma za napredovanje Srbije na putu ka EU, a u Srbiji se uglavnom vide kao bilateralna.

„U skladu sa pregovaračkim okvirom, od Srbije očekuje konstruktivni angažman u inkluzivnoj regionalnoj saradnji i jačanju odnosa sa susedima, kao i napredak u rešavanju otvorenih pitanja i nasleđa rata“, kaže hrvatsko Ministarstvo.

Ministarstvo podseća da je i Evropska komisija, u svojoj strategiji iz februara 2018, jasno istakla da su regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi ključni za napredak zemalja na njihovom evropskom putu, da su potrebni dalji napori za postizanje pomirenja, prevladavanja nasleđa prošlosti, kao i rešavanje otvorenih pitanja.

Hrvatsko Ministarstvo navodi da se Hrvatska zalaže za rešavanje otvorenih pitanja i da je „kao i uvek do sada spremna da radi na njihovom rešavanju“.

Dodaju da postoje mehanizmi, poput međudržavnih komisija za pojedina pitanja, koje kontinuirano rade, ali da, prema njihovoj oceni, u većini otvorenih pitanja još uvek nema značajnijih pomaka.

„Smatramo da je važno da se nastavi rad, jer bi postizanje suštinskog napretka, naročito u pitanjima koja su posebno osetljiva, bilo u interesu obe države i naših građana“, navodi MSP Hrvatske.

Naglašavaju da u pristupnom procesu Srbije, ukupna dinamika zavisi od napretka u ključnim poglavljima vladavine prava i temeljnih prava, poglavlja 23 i 24, te da Srbija pre svega, mora uložiti napore kako bi ostvarila napredak u punom ispunjavanju merila i kriterijuma zadanih u tim poglavljima.

„Hrvatska snažno zagovara proširenje koje se temelji na ispunjavanju kriterijuma, jer jedino tako proces može biti verodostojan. Hrvatska ocekuje od Srbije ispunjavanje svih merila i kriterijuma, ukljucujuci merila iz poglavlja 23 i 24. A kriterijumi su već dobro poznati i jasno navedeni u dokumentima Evropske komisije kao i Saveta EU“, zaključuje se u odgovoru MSP Hrvatske.

(Tanjug)

Napišite komentar