Zapadna trojka hrabri visokog predstavnika da udari na Srpsku i Dodika

Valentin Incko, visoki predstavnik za Bosnu i Hrecegovinu, u redovnom šestomesečnom izveštaju pred Ujedinjenim nacijama naveo je da je „politika secesije postala konstanta koja potkopava BiH“, navodeći kao direktnog krivca – Milorada Dodika.

Zbog ovakvog izveštaja dobio je punu podršku od Amerike, Velike Britanije i Poljske da primeni takozvana „bonska ovlašćenja“.

Politikolog iz Banjaluke Anđelko Kozomora objašnjava da nisu u pitanju nikakva nova ovlašćenja već ona koja su deklarcijom usvojena na zasedanju Saveta za sprovođenje mira u decembru 1997. u Bonu, kada su doneti neki zaključci koji se tiču uloge visokog predstavnika. Među njima, dodaje naš sagovornik, ne postoji mogućnost kadrovskih smena.

„Incko je dobio verbalnu podršku trojice ambasadora ali bonska ovlašćenja ne može da koristi na taj način već samo uz saglasnost velikih sila. Prošlo je to vreme kad je svet imao samo jednu veliku silu, sada su tu i Rusija i Kina, koje se i te kako pitaju da li visoki predstavnik može da koristi bonska ovlašćenja i kako“, kaže Kozomora.

On podseća da je je Incko više puta pominjao da ako se ugrozi celovitost BiH i međunacionalni odnosi, da će reagovati, ali sve je to bilo za unutrašnju upotrebu jer nikada nije ni imao razloga da primeni ovlašćenja.

„Nema nikavih šansi da sada u ovim odnosima snaga u svetu ta ovlašćenja upotrebi. Ono što je bitno je da je BiH poslednjih meseci ponovo centar interesovanja velikih sila i oko nje se lome koplja između Rusije i Amerike. Vrlo agresivno pokušavaju da uvuku BiH u NATO, jer im je stalo da BiH bude deo te vojne alijanse kako bi ugrožavali i Srbiju i dalje Rusiju“, objašnjava Kozomora.

Sagovornik Sputnjika iz Banjaluke uveren je da Zapadu najviše smetaju RS i Dodik, koji je najglasniji u tome da nema načina da Srpska pristane na članstvo u NATO-u.

„Dodikova priča o otcepljenju RS od BiH i o BiH kao nemogućoj državi, nešto je o čemu on govori od 2006, jer se ne poštuje izvorni Dejtonski sporazum. On to stalno ponavlja, pa ipak nikada nisu iskorišćena bonska ovlašćenja. Zato mislim da je glavni motiv Amerike i Velike Britanije sada da ucene Srpsku da BiH uđe u NATO, a to se, naravno, neće desiti“, siguran je naš sagovornik.

Kozomora napominje da BiH koju Incko poznaje jeste nemoguća država ako posle sedam meseci posle izbora ne može da formira Savet ministara kao operativno telo koje bi radilo za dobrobit građana. Takođe, sedam meseci u BiH nema Predstavničkog doma, Veća naroda, a Predsedništvo se nije sastajalo dva meseca.

Na sednici UN, države koje su podržale Inckov izveštaj optužile su Dodika i zbog toga što traži ukidanje OHR-a, zbog „zastrašivanja građana“, „revidiranja istorije u Srebrenici“, dovođenje u pitanje presuda koje je doneo sud u Hagu i „kočenje BiH u napredovanju ka evroatlantskim integracijama. Jedini koji se suprotstavio ovom izveštaju bio je predstavnik Rusije.

Inače, pravnici naglašavaju da visoki predstavnik ni po Bonskoj deklaraciji ne može donositi zakone, već samo odluke privremenog karaktera, i to iz nadležnosti Predsedništva i Saveta ministara, kako izričito piše u ovoj deklaraciji.

S druge strane, svaka deklaracija je politički i neobavezujući, a ne pravni akt, i stoga nema pravnog osnova za delovanje visokog predstavnika već to može biti samo Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Inckov novi izveštaj pokriva period od 16. oktobra 2018. do 15. aprila 2019. godine.

(Sputnjik)

1 komentar
  1. Anonimni

    POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! ## ############################################################### SAVET bivšeg ministra za inostrane poslove Srbije -VLADISLAVA JOVANOVIĆA su DRAGOCENE: N.B. —- >>> I. u ovoj SADAŠNJOJ situaciji u vezi Kosova i Metohije, treba da izbegavamo nagle poteze, ali da bi trebalo da reafirmišemo naš pravno-politički položaj kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kao teritorije koja je privremeno okupirana i stavljena pod administraciju UN.“ ########## II. „MI NE TREBA DA BUDEMO PROGLAŠAVANI NEKOOPERATIVNOM STRANOM – mi ne treba da budemo proglašavani nekoopertivnom stranom, NEGO DA ZATRAŽIMO RAZGOVORE U OBNOVLJENOM OKVIRU -nego da zatražimo razgovore u obnovljenom okviru: —– >>>>> DA, DA, DA ! ################################### ########## „DA SE KAŽE DA JE PROGLAŠENJE NEZAVISNOSTI KOSOVA I METOHIJE U SUPROTNOSTI SA Rezolucijom SB 12 44, da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa Rezolucijom 12 44. !!!!! —– >>>> DA JE PODRŠKA TOM JEDNOSTRANOM AKTU U SUPROTNOSTI SA OVOM Rezolucijom 12 44 !!!!! Da je podrška tom jednostranom aktu u suprotnosti sa ovom Rezolucijom, KAO I DA JE OKVIR DOSADAŠNJIH PREGOVORA BIO SASVIM JEDNOSTRAN , kao i da je okvir dosadašnjih pregovora bio savim jednostran, TO JEST , NA STRANI KOSOVSKIH ALBANACA I NJIHOVOG NELEGALNOG AKTA ,to jest, na strani kosovskih Albanaca i njihovog nelegalnog akta. Zbog svega ovoga, novi pregovori treba da uzmu u obzir i našu argumentaciju koja do sada nije uopšte isticana niti korišćena, i da se u tim okvirima potraži najbolje rešenje koje bi bilo u interesu mira i bezbednosti na Balkanu“ 1.“„Suština je da se pozovemo na naš Ustav na Rezoluciju 1244 i na prijem Savezne Republike Jugoslavije u UN u njenim punim avnojevskim granicama. To je zakon međunarodnog prava. Pod tim zakonom je proglašen nestanak SFRJ i sve republike su pozvane da budu nezavisne, s tim da republičke granice postaju nove međunarodne granice. Kroz to treba da potisnemo pritiske koji se na nas vrše od 2008. do danas i da teret dokazivanja prebacimo na Prištinu jer oni su ti koji su prekršioci međunarodnih odnosa“ #########“ NA ovaj način oduprli pritiscima da prihvatimo „novu realnost“, a da nam kao nagradu za to ponude ulazak u EU. ####### Ako bismo pokrenuli sve točkove međunarodnog prava, koje je na našoj strani, da bismo tako ispravili grešku prethodnih vlasti.“ ######################################################### ########## #### 2.„Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku. Treba i da naglasimo da je to politika Tirane u kontinuitetu, koja je suprotna i bilateralnim odnosima i miru i bezbednosti na Balkanu, ali i međunarodnim odlukama. Na taj način, koji je širi, treba Albaniju da prozovemo i da sve to stavimo na uvid svetskoj zajednici. A ne da to bude samo bilateralno prepucavanje.“ ############################################### 3.“ NA TAJ NAČIN BISMO K O N A Č N O OHRABRILI I DRUGE ZEMLJE , Č L A N I C E Saveta Bezbednosti— >>> KINU, RUSIJU, INDIJU I SVE O N E zemlje KOJE NE PRIZNAJU KOSOVO I METOHIJU —- DA UĐU U M E Đ U N A R O D N U DISKUSIJU , i d a s e STAVE NA STRANU PRAVA TO JEST NAS =SRBIJE!!! ### „Na taj način bismo konačno ohrabrili i druge zemlje, članice SB UN Kinu, Rusiju, kao i Indiju i sve ove koje ne priznaju Kosovo da uđu u međunarodnu diskusiju i da se stave na stranu prava, to jest, nas“ #### POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!!

Napišite komentar