Nije uklonjena nijedna prepreka za ostvarivanje prava gradjana

Foto: Beta

Zaštitnik gradjana Saša Janković izjavio je danas povodom obeležavanja Medjunarodnog dana ljudskih prava, da ove godine nije uklonjena nijedna ključna prepreka za brže, bolje i pravednije ostvarivanje prava gradjana.

„Pravosudje nije do kraja stalo na noge, administracija je još uvek preopterećena politizacijom i partijskim kadrovima, a najopasnija je neformalna veza tabloida i države“, ocenio je Janković u pisanom saopštenju.

On je naveo da se gradjani sve ozbiljnije suočavaju sa posledicama ekonomske krize i da pritužbe koje dobija, potvrdjuju da restriktivne mere vlade teško pogadjaju najsiromašnije slojeve stanovništva.

„Zaštitnik gradjana pozdravlja nastojanja Vlade da izbegne smanjenja najnižih zarada i penzija, ali je nužno preduzimati i druge korake kako bi se najugroženijim slojevima stanovništva olakšao život“, naveo je Janković.

Istakao je da je 2015. godine zabeležen i zabrinjavajući porast nasilja nad decom, uključujući i seksualno nasilje, kao i nasilja nad ženama kod kojeg je postupanje organa neefikasno i nepravovremeno.

Janković je podsetio da se zakonom propisano pravo iz zdravstvenog osiguranja na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja veoma često otežano ostvaruje, a slično je i sa ostvarivanjem prava na različite materijalne nadoknade po osnovu materinstva.

Dodao je da siromašna deca, deca koja žive u ruralnim krajevima, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca koja žive i rade na ulici i dalje nemaju na raspolaganju pomoć i podršku u onoj meri u kojoj je ona potrebna za obezbedjivanje osnovnih uslova za pravilan rast i razvoj.

„Stanje u oblasti prava osoba sa invaliditetom je i dalje nezadovoljavajuće. Kako bi  osobe sa invaliditetom bile punopravni gradjani ovog društva neophodno je da  Srbija pojača napore u primeni propisa kojima su garantovana prava osobama sa invaliditetom“, rekao je Janković.

Govoreći o stanju prava nacionalnih manjina, a naročito prava Roma, ocenio je da „donošenje zakona i normativni okvir, koji je opravdano ocenjen kao dobar, nisu dovoljni za njihovo potpuno i blagovremeno ostvarivanje“.

On je ukazao i da Srbija Medjunarodni dan ljudskih prava dočekuje suočena sa rastućom izbegličkom krizom i da se Srbija „nije osramotila u tretmanu izbeglica, ali da je potrebno uraditi više na poboljšanju uslova prihvata“.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar