Sedam meseci od ukidanja Tanjuga, agencija i dalje radi

Ukinuta državna novinska agencija Tanjug nije izbrisana iz Registra privrednih društava ni sedam meseci posle odluke Vlade Srbije o pravnim posledicama prestanka rada te novinske agencije.

Tanjug je, odlukom Vlade, prestao da radi 31. oktobra 2015. godine, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. Ta novinska agencija i dalje emituje vesti, koristeći prostor i opremu koju je koristila i pre odluke o ukidanju.

Odluka Vlade Srbije o pravnim posledicama prestanka rada Tanjuga stupila je na snagu 5. novembra 2015. godine.

Prema toj vladinoj odluci, imovinu Tanjuga, koju čini pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava, treba da preuzme Republička direkcija za imovinu, po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Direkcija za imovinu popisala je pokretnu i nepokretnu imovinu Tanjuga, uključujući i imovinu koja je data na korišćenje, poput zgrade u centru Beograda u kojoj je sedište redakcije.

Dokumentacija nastalu u radu Tanjuga, koja predstavlja arhivsku gradju, predata je Arhivu Jugoslavije.

Od odluke o prestanku rada, država je iz budžeta uplatila Tanjugu nešto više od 76 miliona dinara za otpremnine za 152 zaposlena, kao i za rešavanje pravnih posledica prestanka rada agencije.

Po vladinoj odluci direktor Tanjuga, posle isplate zarada, otpremnina i drugih obaveza, trebalo je da podnese Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, Registrator medija će po službenoj dužnosti izbrisati medij čiji je Tanjug izdavač iz Registra medija, piše u odluci.

Zakon o javnom informisanju i medijima predvidja da Zakon o Javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

Agencija za privatizaciju organizovala je dva javna poziva za prodaju Tanjuga, koji su proglašeni neuspešnim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

(Beta)

Ostavite komentar