U trendu

HR dobila dve opomene EK o otpadu i PDV na e-trgovinu

ZAGREB – Hrvatska je danas dobila dve službene opomene Evropske komisije u okviru paketa o kršenju prava Evropske unije, prva se odnosi na odlaganje otpada, a druga na primenu novih propisa na nivou Evropske unije o PDV-u u e-trgovini.

Komisija je pozvala Hrvatsku, Bugarsku, Grčku, Rumuniju i Slovačku da propisno primenjuju Direktivu o odlagalištima otpada i Okvirnu direktivu o otpadu.

Direktivom o odlagalištima otpada utvrđuju se standardi za odlagališta kako bi se sprečili štetni uticaji na ljudsko zdravlje, vodu, tlo i vazduh.

U skladu s tom direktivom države članice moraju preduzeti mere da bi obezbedile da se odlaže samo obrađeni otpad, prenela je Hina.

U evropskom zelenom planu i akcijskom planu za postizanje nulte stope zagađenosti postavljen je cilj nulte stope zagađenosti za EU, što doprinosi javnom zdravlju, okolini i klimatskoj neutralnosti.

Sud Europske unije presudio je 15. oktobra 2014. da otpad pre odlaganja mora biti obrađen na najpriereniji način kako bi se što više smanjili negativni efekti na okolinu i zdravlje ljudi.

Nakon te presude Komisija je 2015. pokrenula studiju kako bi istražila situaciju u pogledu odlaganja neobrađenog neopasnog komunalnog krutog otpada u državama članicama.

U okviru te studije u Hrvatskoj je analizirano pet odlagališta neopasnog otpada u pet županija. Otkriveni su nedostaci na svim posećenim lokacijama kao i to da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade. Odlagališta koja su bila predmet istrage nemaju potrebne infrastrukturne kapacitete, a isto važi i za županije u kojima se nalaze ta odlagališta.

Hrvatska je zajedno s Danskom i Litvanijom dobila službene opomene u kojima je zatraženo da objasne kako je prenet paket o PDV-u u e-trgovini u nacionalno zakonodavstvo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.