U trendu

Prof. dr Mijomir Pelemiš

Prof. dr Mijomir Pelemiš je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za infektivne bolesti. Autor je više monografija i priručnika, kao i više od 150 stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Održao je veliki broj predavanja po pozivu na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Pročitajte sve tekstove prof. dr Mijomira Pelemiša na Krstarici.

Radno iskustvo

 • avgust 2014. – oktobar 2015. – direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije
 • oktobar 2014. – i dalje – rukovodilac nastave predmeta Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Foči
 • oktobar 2004. – redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Katedra za infektivne bolesti)
 • mart 2001. – novembar 2010. – direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije
 • 1998. – 2001. – predsednik Sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva

Obrazovanje

 • 1993. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija „Infektivne bolesti, antimikrobna farmakoterapija“
 • 1990. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, specijalizacija Klinička farmakologija
 • 1982. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, specijalizacija Infektivne bolesti
 • 1976. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktor medicine

Profesionalna članstva

 • Predsednik Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju (od osnivanja 2003.)
 • Član udruženja za antimikrobnu hemoterapiju Jugoistočne Evrope
 • Član upravnog odbora FESCI-a
 • Član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva
 • Član sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva
 • Član Internacionalnog uređivačkog odbora časopisa „International Journal of Antimicrobial Agents“ (IF 4.259)
 • Član je savetodavnog borda časopisa „Eurosurveillence“ (IF 5.7)

Pročitajte sve tekstove prof. dr Mijomira Pelemiša na Krstarici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar