U trendu

Prof. dr Milka Drezgić, internista-endokrinolog

Prof. dr Milka Drezgić, specijalista interne medicine, endokrinolog, redovni je profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i autor preko 300 stručnih publikacija, brojnih nastavnih i naučnih radova.

Pročitajte sve tekstove prof. dr Milke Drezgić na Krstarici.

Medicinsko obrazovanje

1970 – diplomirala na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,16
1976 – specijalizacija iz oblasti interne medicine s odličnom ocenom
1981 – odbranila magistarsku tezu pod naslovom „Funkcija kore nadbubrega kod hipertireoze“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1987 – odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Stanje endokrinog sistema i intermedijarnog metabolizma u toku fizičkog napora u dijabetesu“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Nastavna zvanja

1984-1991 – asistent na Medicinskom fakultetu, na predmetu interna medicina.
1991-1995 – docent na istom nastavnom predmetu
1995 – unapređena u vanrednog, a zatim u redovnog profesora interne medicine

Stručno usavršavanje

1988 – boravi u Njukastlu (Velika Britanija), u Royal Victoria Infirmary Hospital, usavršava se u oblasti terapije maligne oftalmopatije

Projekti

1976-1986 – član tima SANUu izradi projekta „Specifična preosetljivost organizma“
1996-2000 – nosilac projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju pod naslovom „Endokrini i metabolički aspekti prekomerne telesne težine, sa posebnim osvrtom na ispitivanje stanja koštanozglobnog i  kardiovaskularnog sistema“

Članstvo u stručnim udruženjima

2003 – ESAM (Evropsko udruženje za meno i andropauzu)
2002 – Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu, Srbija i Crna Gora
1999 – Internacionalno udruženje ginekoloških endokrinologa
1998 – Jugoslovensko društvo za gojaznost
1994 – Evropsko udruženje dijabetologa
1991 – Evropsko udruženje neuroendokrinologa
1976 – Udruženje endokrinologa Jugoslavije
1976 – Jugoslovensko društvo za osteoporozu i Jugoslovensko udruženje za menopauzu
1973 – Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva

Naučni i nastavni radovi

Radovi štampani u celini u inostranim časopisima (7), radovi štampani u celini u domaćim časopisima (85), sažetci u zbornicima stranih kongresa i simpozijuma (142), sažeci u zbornicima domaćih kongresa i simpozijuma (52), predavač po pozivu (9), monografije (4), prilozi za monografije(10). Ukupno 308 publikacija.

Tokom nastavnog rada mentor za šest studentskih diplomskih radova, osam doktorskih disertacija, 12 magistarskih teza i 14 supspecijalizacija iz endokrinologije.

Istaživačka interesovanja

Mogućnosti za lečenje metaboličkog poremećaja u sklopu prekomerne telesne težine i sa tim u vezi tronedeljno gladovanje u terapijske svrhe, rana dijagnoza i terapija dijabetes melitusa (NIDDM) i poremećaj funkcije nadbubrežne i štitaste žlezde.

Problemi menopauze, lečenje akutnih simptoma rane insuficijencije jajnika, prirodno i arteficijelno nastale menopauze,  lečenje hroničnih komplikacija klimakterijuma.

Dijagnoza i terapija policistične bolesti jajnika, prevencija promena koje su posledica metaboličkog sindroma  i insulinske rezistencije u ovih pacijentkinja.

Pročitajte sve tekstove prof. dr Milke Drezgić na Krstarici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar