U trendu

Gojazni imaju „veću rezervu krvi“

Prilikom gubitka krvi tokom operacije, pacijentu se krv nadoknađuje transfuzijom. Novo istraživanje iz Amerike ukazuje na smanjenu potrebu za transfuzijom tokom operacija gojaznih osoba. Ta smanjena potreba odnosi se najviše na ortopedske operacije, konkretno, zamenu kolena, a kao razlog se navodi smanjen rizik od mogućih postoperativnih komplikacija.

Nalaz je u početku bio iznenađujuć i za same istraživače, koji su zatim pažljivim analizama ustanovili da gojazne osobe imaju veće vrednosti krvi i da tokom operacije krv gube u manjim količinama nego pacijenti normalne težine. Navodi se i da gojazni imaju „veću rezervu krvi“, pa tokom operacije mogu izgubiti i malo više krvi bez opasnosti. Istraživanje navodi da ovaj nalaz ima smisla, ali da je za sada samo pretpostavka.

I sami istraživači kažu da je nalaz u suprotnosti sa dosadašnjom priznatom praksom, kako za transfuziju, tako i za rizik od postoperativnih komplikacija.

Istraživanje je bazirano na podacima o tome da sve veći broj gojaznih osoba ima operaciju zamene kolena – samo je u Americi 79 miliona ljudi gojazno.

Istraživači kažu da je cilj tokom opracije prevashodno da se gubitak krvi drži pod kontrolom. Problem je u tome što se transfuzija krvi često povezuje sa povećanim rizikom od infekcija, problemima sa imunitetom, produženom hospitalizacijom, pa i smrću. Prema analizama istraživanja, jedna petina pacijenata koja je dobila transfuziju krvi – ima neku vrstu neželjenih reakcija. Ohrabrujuća je vest da je danas manja potreba za transfuzijom nego pre 20 godina, a sa napretkom tehnologije i načina operisanja toga će biti sve manje.

Nekada se mislilo da će operacija gojaznih osoba duže trajati zbog mase pacijenata i da će zbog toga oni imati potrebu za transfuzijom. Da bi to istražio, tim je analizirao podatke 900 pacijenata sa operisanim kolenom između 2011. i 2013. godine. Pacijenti su prvo klasifikovani po indeksu telesne mase (BMI), na normalne (ispod 25 BMI), prekomerne težine (između 25 i 30) i na gojazne (preko 30 BMI).

Rezultati su pokazali da se potreba za transfuzijom krvi tokom operacije kolena kretala od 35% kod osoba sa normalnom težinom, 28% kod osoba sa viškom kilograma do 22% kod gojaznih osoba. Prilikom operacije kolena, stopa transfuzije bila je 17% kod osoba sa normalnom težinom, 11% kod osoba sa viškom kilograma, a samo 8% kod gojaznih osoba.

U ovim analizama takođe nije pronađeno da višak kilograma produžava trajanje operacije, ali je zato pronađen povećan rizik od infekcije kod osoba sa viškom kilograma i kod gojaznih osoba. Naše mišljenje je da se gojazne osobe više znoje, tamo gde se delovi tela dodiruju, što može biti izvor infekcija.

Pre nego se donese konačna potvrda o primeni u ortopediji, ove nalaze trebalo bi potvrditi u većoj studiji, sa većim brojem hirurga i pacijenata.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.