U trendu

Beogradski centar za ljudska prava: Gradjani koji krše policijski čas biće abolirani

Beogradski centar za ljudska prava ocenio je da će, nakon ukidanja vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa, gradjani koji su gonjeni zbog kršenja Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja biti abolirani.

„Drugim rečima, prekršajni sudovi neće moći da ih kazne, već će biti prinudjeni da obustave sve nepravosnažne prekršajne postupke“, saopštio je Centar, ukazujući na postojanje pravnih prepreka da gradjani koji prekrše Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja budu pravosnažno kažnjeni u prekršajnom postupku.

U saopštenju se podseća da je Vlada Srbije 20. marta 2020. godine, uz supotpis predsednika države, donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Ovom Uredbom je odredjeno da za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za žalbu na odluke kojima se okončava prekršajni postupak.

Iz navedenog nesporno proizlazi da će rokovi za žalbe protiv prvostepenih odluka o prekršajnom kažnjavanju gradjana koji prekrše Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja početi da teku tek po donošenju odluke o ukidanju vanrednog stanja.

Medjutim, ukidanjem vanrednog stanja će, po sili Ustava, prestati da važi i Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe kojom je ovo ponašanje inkriminisano kao prekršaj.

Zakonom o prekršajima odredjeno je da se na učinioca prekršaja primenjuje zakon, odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja, odnosno propis koji je najblaži za učinioca u slučaju da je posle izvršenja prekršaja propis izmenjen jednom ili više puta, naveo je Centar.

Takodje, po oceni Centra, Naredba o ograničenju i zabrani kretanja je neustavna s obzirom da „ne predstavlja valjan osnov“ za odstupanje od ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavom, u ovom slučaju – prava na slobodu i bezbednost ličnosti i slobode kretanja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.