Koliko vremena prođe između kontakta s koronom i prvih simptoma

Naučnici iz Kine su došli do nove, preciznije procene srednjeg perioda inkubacije COVID-19, koje je nešto duže od ranije procenjene srednje vrednosti.

Njihova srednja procena od 7,75 dana, duža od prethodnih procena od 4 do 5 dana, uključuje najveću količinu uzoraka pacijenata do sada u takvoj analizi.

Zemlje i zdravstveni štabovi sproveli su različite mere suzbijanja, poput karantina i “zaključavanja” kako bi usporile širenje COVID-19. Efikasnost ovih strategija zavisi od razumevanju razdoblja inkubacije bolesti, odnosno vremena koje prođe između kontakta s virusom SARS-CoV-2 i pojave prvih simptome bolesti, kao i od razumevanja koliko inkubacija varira od pojedinca do pojedinca.

Naučnicima nedostaje pouzdana procena razdoblja inkubacije COVID-19. Danas se preporuke zasnivaju na procenama da inkubacija traje u relativno širokom rasponu od 4 do čak 14 dana i da je najčešće trajanje, srednja vrednost trajanja inkubacije, 4 do 5 dana. Nekoliko postojećih procena perioda inkubacije od 4 do 5 dana bazirale su se na malim veličinama uzoraka, ograničenim podacima i samo-izveštajima koji mogu biti pomućeni pristrasnošću pamćenja ili proceni pacijenta ili anketara.

U radu objavljenom u avgustu u američkom naučnom časopisu Science Advances, Jing Qin s američkog Nacionalnog instituta za zdravlje i njegove kolege s Univerziteta u Pekingu razvili su jeftin pristup za procenu razdoblja inkubacije i primenili ga na 1 084 potvrđenih slučajeva COVID-19 koji su imali istoriju putovanja ili boravka u Vuhanu. Njihov pristup poboljšava tačnost procena oslanjajući se na javnu bazu podataka o datumima zaraze, a upotrebljava metode koje umanjuju pristranost prisećanja, odnosno, netačnog sećanja na prošle događaje.

Na kraju, tim je izračunao da je srednja vrednost razdoblja inkubacije 7,75 dana, a kod 10 posto pacijenata pokazalo se da razdoblje inkubacije iznosi 14,28 dana, a kod 5 posto čak i duže od toga. Autori napominju da je ovaj poslednji nalaz – da kod izvesnog procenta pacijenata inkubacija može trajati nešto malo duže od danas propisanog karantina za ovu bolest od 14 dana – baziran na nekoliko pretpostavki tima, ali da se vreme inkubacije može menjati u budućnosti, ako virus mutira i da oni to u radu nisu mogli da predvide.

Novi rad pružiće zdravstvenim institucijama i različitim zdravstvenim telima potencijalno precizniju cifru za razdoblje inkubacije i rezultati bi mogli da pruže smernice za napore na suzbijanju pandemije poput karantina, ali i za studije koje istražuju prenos ove infekcije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.