Ovo je pokazatelj dužine života!

Skoro svi ljudi na planeti želeli bi da znaju koliko će živeti, makar i okvirno, bez obzira na to kakav život vode.

Neka istraživanja u predviđanju dužine života rađena su testiranjem dužine nukleotida, tzv. telomera na krajevima DNK lanaca. Prema tim istraživanjima, dužina telomera može biti precizan pokazatelj dužine života.

Foto: Zstupar/Pixabay.com

Foto: Zstupar/Pixabay.com

Međutim, najnovija istraživanja pokazala su da testiranje telomera ne može biti najbolji pokazatelj dužine života. Ideja predviđanja dužine života potiče od otkrića da telomeri vrše funkciju takozvanog molekularnog sata u čoveku, pa bi na osnovu te teorije, dužina telomera određivala dužinu života.

Međutim, novo istraživanje pokazuje da je to čista sreća, kao bacanje novčića, a da je najpouzdaniji pokazatelj dužine života sam način života svakog pojedinca.

Istraživanje je analiziralo predviđenu stopu smrtnosti za 5 godina u Americi kod osoba starijih od 60 godina, u Kostariki kod osoba starijih od 61 i na Tajvanu sa pune 53 godine i starijih.

Cilj je predviđanje smrtnosti u periodu od 5 godina na osnovu skupa osnovnih mera (starost, mobilnost, pušenje) i poređenje sa merenjem dužine telomera u predviđanju smrtnosti, takođe na 5 godina.

Rezultati su pokazali da je predviđenje na osnovu osnovnih mera nadmašilo predviđanje telomera u dužini života.

Istraživanje smatra da se naučno otkriće dužine telomera smatralo senzacijom pa je u mnogim slučajevima preuveličano, naročito od strane medija i kompanija za lično plasiranje proizvoda i reklamiranje.

Naučnici smatraju da ovi rezultati pokazuju da nema dovoljno dokaza koji bi pokazivali da testiranje telomera može odrediti dužinu života.

Mnogo je lakše i jeftinije predvideti dugovečnost skupom osnovnih mera.

Nameće se kao zaključak da nam geni utiču na dužinu života, ali i mogo toga što doživljavamo tokom života, odnosno zdrave i nezdrave navike.

Upozorenja

Kao i uvek kada se nešto otkrije, pojave se razni „mešetari“ koji hoće da se obogate, tako i po pitanju telomera i njihove veze sa dužinom života. Stručnjaci upozoravaju na dve vrste zloupotreba:

1. Na tržištu i putem interneta prodaju se takozvani testovi za merenje dužine telomera kojima se može „predvideti“ dužina života.

2. Pojedinci su izmislili i prodaju proizvoda koji „produžavaju telomere“ i na taj način „produžavaju život“.

Ostavite komentar

Ostavite komentar