U trendu

Živeti pored mora…

Morski povetarac i svež morski vazduh dugo su povezivani sa lekovitim dejstvom. Novo istraživanje pokazuje da osobe koje žive u blizini morske obale zaista imaju tendenciju da budu boljeg zdravlja od onih koji žive udaljeno od mora.
„Znamo da se ljudi uglavnom lepo provedu kada su na moru, ali postoji upadljivo malo dokaza o tome kako vreme koje se provodi na plaži ima uticaj na naše zdravlje. Analizirajući podatke za celu populaciju, naše istraživanje pokazuje da postoji pozitivan efekat, iako ova vrsta istraživanja ne može dokazati uzrok i posledicu“, kaže autor studije dr Ben Viler.
Pored primorja
Istraživači sa Univerziteta u Ekseteru iskoristili su podatke popisa Velike Britanije sprovedenog 2001. godine kako bi ispitali da li generalno zdravlje varira širom zemlje.
Oni su obratili pažnju na procenat ljudi koji su prijavili da im je zdravlje „dobro“ (umesto „prilično dobro“ ili „loše“), a zatim su to uporedili sa udaljenošću od morske obale. Istraživači su takođe uzeli u obzir način na koji uzrast, pol i niz socijalnih i ekonomskih faktora, kao što su obrazovanje i prihodi, variraju širom zemlje.
Pored mora
Istraživači su utvrdili da su stanovnici koji žive na moru češće prijavili stope dobrog zdravlja od sličnih osoba koje žive na mestima udaljenim od mora. Njihova analiza je pokazala da je veza između života u neposrednoj okolini morske obale i dobrog zdravlja bila najjača kod većine ekonomsko ugroženih zajednica. Autori istraživanja želeli su da istaknu da, iako je ovaj efekat mali, kada se primeni na celokupnu populaciju, uticaj na javno zdravlje može biti značajan.
Zajedno sa drugim istraživanjima, rezultati ovog rada pokazuju da pristup „dobrim“ sredinama ima ulogu u smanjenju nejednakosti u zdravlju između najbogatijih i najsiromašnijih članova društva. Primorska blizina bila je podeljena na udaljenost od 0-1 km, 1-5 km, 5-20 km, 20-50 km i preko 50 kilometara. Prednosti života blizu obale jasno su vidljivi na rastojanju od 5 do 20 kilometara, a nakon toga se smanjuju. Istraživači navode da više od dve trećine svih primorskih poseta obave ljudi koji žive na 8 kilometara od obale.
Mogući razlozi
Autori istraživanja ukazuju na to da jedan od razloga što život na moru može pomoći ljudima da se osećaju zdravije jeste to što im pruža više mogućnosti da budu aktivni. Drugi razlog bi moglo biti oslobađanje stresa za vreme provedeno blizu mora.
Jedno nedavno objavljeno istraživanje utvrdilo je da posete morskoj obali čine ljude smirenijim i opuštenijim, odnosno više revitalizovanim u odnosu na posete gradskim parkovima ili selima. „Trebalo bi da sprovedemo sofisticiranije studije u pokušaju da otkrijemo razloge koji mogu da objasne povezanost koju vidimo. Ako postoje dokazi, onda to može pomoći vladama da obezbede neophodno pametno i održivo korišćenje vrednih obala kako bi se poboljšalo zdravlje cele populacije“, kaže Viler.
Napomena
Navodimo i druge moguće razloge: način ishrane, kvalitet i sadržaj vazduha, šum mora, vazdušna strujanja, mikro i makro klimatski uslovi, način života, vlažnost vazduha…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.