U trendu

Magnetna stimulacija mozga

Koristeći magnetnu stimulaciju mozga kod bolesnika sa fibromijalgijom (oboljenje koje napada veće površine tela, a bolovi se najčešće ispoljavaju oko osovinskog skeleta, tj. kičme), francuski istraživači tvrde da su u stanju da poboljšaju neke od simptoma kod pacijenata.

Tokom istraživanja, tehnika koju su nazvali „transkranijalna magnetna stimulacija“ podigla je kvalitet života i emocionalno i socijalno blagostanje određenog broja pacijenata koji pate od fibromijalgije.

„Ovo poboljšanje povezano je sa povećanjem metabolizma mozga kod pacijenata gde je uzrok fizički poremećaj i moguće su promene poboljšanja simptoma u nekim oblastima mozga“, rekao je vodeći istraživač dr Erik Gued sa Univerziteta i Nacionalnog centra za naučna istraživanja u Marseju: „Prethodne studije kod pacijenata sa fibromijalgija pratile su promene moždanih područja za regulaciju bola i emocija.“

Cilj ove studije bio je da se pokaže da je moguće modulirati ove moždane oblasti koristeći transkranijalnu magnetnu stimulaciju mozga kako bi se ispravile abnormalnosti i poboljšali simptomi pacijenata.

Tokom tretmana, pacijenti su nosili kapu sa elektrodama koje šalju mala naelektrisanja na ciljana područja mozga. Ideja je bila da se stimulišu ove oblasti i menjaju, a da se vidi kako to deluje na bolove kod pacijenata.

Dr Alan Manevic, klinički psihijatar u bolnici Lenok Hil u Njujorku, rekao je: „Fibromialgija je najčešći uzrok bola kod mnogih pacijenata i procenjuje se da ovakvih osoba ima oko 6 do 12 miliona samo u SAD.“

Fibromijalgija je povezana sa hroničnim bolom, ali može izazvati umor, loše spavanje, depresiju, vrtoglavicu, probleme sa varenjem, glavobolju, trnjenje pojedinih mišića ili često mokrenje.

Pretpostavljalo se da je fibromialgija mentalni problem, ali je ovim istraživanjima postalo jasno da ona ima fizičke uzroke.

„To nije mentalni poremećaj koji se manifestuje kao bol“, rekao je dr Alan Manevic. „To je poremećaj bola koji je povezan sa nekim drugim uzrocima.“

Israživači ističu da ova pilot studija koja koristi transkranijalnu magnetnu stimulaciju za lečenje fibromijalgije – stvara nadu da će doći do ublažavanja bola i poboljšanja kvaliteta života mnogih pacijenata.

Kod nekih pacijenata uočeno je smanjenje bola, umora i depresije. To je postignuto magnetnom stimulacijom ciljanih oblasti u mozgu, posebno onih koje utiču na bol, socijalno i emocionalno blagostanje.

„Transkranijalna magnetna stimulacija je veoma bezbedan tretman“, rekao je Manevic: „Ipak, još uvek nije poznato koliko je ova metoda efikasna u lečenju fibromijalgije. Ostaju odgovori na pitanja: koliko dugo traje efekat tretmana, koliko često treba da se ponovi tertman i da li ima dugoročnih efekata ili posledica.“

Manevic ističe kako transkranijalna magnetna stimulacija još nije odobrena za lečenje fibromijalgije, ali poseća da je ova tehnika odobrena za lečenje depresije u Americi još od 2008. godine.

Izveštaj je objavljen nedavno u časopisu „Neurologija“.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike