Ovaj mineral kriv je za demenciju i Alchajmerovu bolest?

Novost koja dolazi iz medicinskih istraživanja odnosi se na nivo magnezijuma u organizmu.

Prema novom istraživanju, visok ili suviša nizak nivo magnezijuma u organizmu povećava rizik od demencije i Alchajmerove bolesti za čak 30%. Istraživači su nedavno ovaj podatak izneli u javnost na osnovu merenja nivoa magnezijuma kod više od 9500 muškaraca i žena.

Trenutno merenje nivoa magnezijuma nije uobičajno kod pacijenata ili kod zdravih osoba u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Istraživanje pokazuje da bi ovi podaci mogli pomoći u smanjenju slučajeva demencije širom sveta.

Međutim, navodi se i potreba za dodatnim istraživanjem jer nije dokazano da li je uzrok demencije nizak ili visok nivo magnezijuma ili on samo dodatno povećava rizik za demenciju. Takođe, treba utvrditi da li magnezijum iz namirnica, ili u vidu tableta ili granula kao dodatak, u slučajevima kada osoba ima nizak nivo magnezijuma – utiče na povećanje ili smanjenje rizika za demenciju.

Istraživanje pokazuje da se ovakvim saznanjem otvaraju još mnoga pitanja za različite rizike koja uslovljavaju različita zdravstvena stanja. Kao prvo na šta dalje treba posebno obratiti pažnju jeste da li je nizak nivo magnezijuma povezan sa smanjenjem mentalnih funkcija tokom vremena.

Napišite komentar