Porast broja operacija kuka

Operacije koje se danas izvode u svetu, kao i postoperativni tretmani, postale su, uz razvoj tehnologije, skoro savršene. Neke operacije koje su se smatrale komplikovanijim i čiji je postoperativni tok bio spor, danas su postale rutina u većini zemalja. Jedna od takvih operacija jeste i operacija zamene kuka veštačkim.

Foto: Xelete/Pixabay.com

Foto: Xelete/Pixabay.com

Prve modernije poznate operacije ugradnje veštačkog kuka rađene su još početkom šezdesetih godina prošlog veka. Međutim, one su sve do osamdesetih godina bile retke, ali je sa razvojem tehnologije i postoperativnih tretmana, broj operacija u Americi naglo porastao sa 9.000 u 1984. godini na 119.000 operacija u 1990. godini.

Danas je, s obzirom na razvoj kvalitetnog materijala za veštački kuk, savremene i brze operacije, oporavak postao lak i brz. Broj operacija povećao se samo u Americi na 310.800 u 2010. godini, dok je, poređenja radi, taj broj u 2000. godini iznosio 138.700.

Na osnovu ovakvog porasta broja operacija, urađena je studija upravo za ovih 10 godina, da bi se utvrdili razlozi za porast broja operacija, kao i godišta pacijenata kojima se ugrađuje veštački kuk.

Utvrđeno je da su u 95% slučajeva pacijenti stariji od 45 godina. Takođe je utvrđeno da je broj pacijenata starijih od 75 godina porastao za 92%, a broj pacijenata starosti od 45 do 54 godine za čak 205%.

Utvrđeno je da je glavni razlog za ovoliki porast operacija među mlađom populacijom to što veliki broj osoba ima artritis, i to degenerativni artritis, izazvan habanjem i trošenjem samog kuka. Primećeno je da mlađa populacija nije spremna na ograničenja i bol koji prate artritis, pa se lako i brzo odlučuje za ugradnju veštačkog kuka.

U studiji se navodi i da se broj dana provedenih u bolnici sa 5 u 2000. godini smanjio na 4 u 2010. godini. To je još jedan razlog za porast broja mlađih pacijenata, kao i poboljšanje rehabilitacije sa manjim stepenom bola nego ranije.

Iz Američkog nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku, na osnovu ove studije upozoravaju: „Mnogi od ovih veštačkih kukova moraće da se zamene tokom vremena, kada se istroše, a to će imati inplikacije na planiranje za budućnost.“

Ostavite komentar

Ostavite komentar