Nagrade za intelektualnu svojinu 15. novembra

BEOGRAD – Do zatvaranja konkursa za takmičenje za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za 2019. godinu u četiri kategorije takmičenja ostalo je još sedam dana, a prestižne nagrade će biti dodeljene 15. novembra.

Konkurs za ova prestižna priznanja organizuje Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, povodom obeležavanja 99. godina od osnivanja te institucije, a nagrade će biti dodeljene na proslavi dana Zavoda.

Takmičenje se organizuje sa ciljem promovisanja kreativnosti i značaja zaštite intelektualne svojine za razvoj savremene ekonomije i društva, a održava se pod pokroviteljstvom WIPO-a u kategorijama pronalazača ili grupe pronalazača za patent , pravnih lica za registrovan industrijski dizajn, autora za monografsko delo ili studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka i učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak.

„Zavod sprovodi potrebne aktivnosti na promociji konkursa i WIPO nagrada sa dva glavna cilja. Prvi je da se za učešće na konkursu podstaknu najkreativniji pojedinci i kompanije u Srbiji. Drugi cilj, koji je pođednako važan kao i prvi, odnosi se na poruke koje upućujemo široj javnosti u pogledu mogućnosti koje pruža zaštita intelektualne svojine. Na taj način podstičemo kompanije i pojedince da štite prava intelektualne svojine jer će tako biti uspešniji i sigurniji u tržišnoj utakmici“, istakao je Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu.

Prijave za konkurs moguće je slati najkasnije do 18. oktobra 2019. godine, a detaljan opis kriterijuma, formulari i pravila slanja nalaze se na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu

Pored navedenih WIPO nagrada, na osnovu uvida u bazu međunarodno registrovanih žigova, na proslavi dana Zavoda će biti dodeljena i nagrada WIPO Users Trophy domaćem pravnom licu sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova tokom 2019. godine.

(Tanjug)

Napišite komentar