„Pobednik“ se vratio na Kalemegdan

BEOGRAD – Rekonstruisana skulptura „Pobednika“, simbola Beograda, vraćena je na postament na Kalamegdanu posle 125 dana koliko je bila u ateljeu vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu.

Gotovo sat vremena trajala je operacija prebacivanja skulpture na postament specijalnom dizalicom.

„Pobednik“ se na Kalamgdanu nalazio od 1928. godine, ali je vremenom pretrpeo znatna oštećenja na kamenom postamentu i stubu, a oštećenja je pretrpela i sama bronzana skulptura koja je imala mnogobrojne rupe od metaka i gelera, ali i pukotine koje su nastale prodorom vode u skulpturu.

Povremeno su čišćeni grafiti i menjane fuge na postamentu, ali restauracija same skulpture nije rađena nikada do 10. oktobra prošle godine kada je demontirana s postolja i prevezena u Smederevo u atelje Kuzmanovića.

Tamo su obavljeni radovi na statičkoj sanaciji temelja spomenika i konzervatorsko-restauratorski radovi na stubu i postamentu.

Spomenik „Pobednik“ podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrđave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta.

Čine ga bronzana muška figura sa sokolom u levoj ruci i spuštenim mačem u desnoj, rad vajara Ivana Meštrovića, kao i postament koji je koncipiran u vidu dorskog stuba sa kanelurama na visokoj kubičnoj bazi koji je autorsko delo arhitekte Petra Bajalovića.

Prvobitno je bilo zamišljeno da „Pobednik“ bude postavljen na Terazijama, ali su građani zbog toga negodovali smatrajući da će skulptura nago čoveka negativno uticati na moral srpskih devojaka, pa je spomenik postavljen na Kalemegdanu.

Za kulturno dobro proglašen je 1992. godine.

Inače, iz Smedereva je „Pobednik“ juče dovezen na autošleperu, uvijen u plavu foliju, u pratnji dva policijska automobila.

(Tanjug)

Napišite komentar