Romansirana biografija Aspasije, umne Periklove hetere

BEOGRAD – Izdavačka kuća“ Evoluta“ koja se afirmisala kao izdavač popularno pisanih knjiga iz domena humanistričkih nauka, pre svega istorije, ali i romansiranih biografija uglednih istorijskih ličnosti, kojima je posvetila posebnu biblioteku u kojoj je objavila „Aspasiju“Roberta Hemerlinga.

Ko god voli da čita tekstove koji se odnose na događaje i ljude iz antičke grčko-rimske starine uživaće u romansiranoj biografiji najpoznatije hetere Grčke u njenom „Zlatnom periodu“ koja se proslavila kao velika ljubav najslavnijeg atinskog političara Perikla i jedna od najumnijih žena čije ime pominju filozofi poput Platona, Sokrata Aristotela, dramskih pisaca Eshila i Ksenofona, vajar Fidija . . .

Niko tačno ne zna kada se rodila, ali se predpostavlja da je to bilo oko 470 godine pre nove ere, a umrla je, opet prema nekim indirektnim podacima, oko 400. Zna se da je 20 godina bila partnerka u svetu Perikla i nakon što je sahranila njegova dva zakonita sina sahranila je i Perikla Mlađeg koga mu je ona rodila. Navodno, posle Perilklove smrti ponovoo je našla „zaštitnika“ LIsiklesa koji je zahvaljujući Aspasiji postao strateg što je značilo da je komandovao atinskom vojskom i bio prvi čovek grada- republike.

Ako nema podataka o njenom rođenju i smrti Aspasijino ime se sreće u spisima atinskih filozofa Čak je Sokrat posvetio jedan svoj dijalog Aspasiji, ali on nije sačuvan

Rođena na MIletu koji nije pripadao Atin,i Aspasija nije morala da poštuje atinske zakone koji se odnose na žene već je mogla slobodno da se kreće u javnosti i to je obilato koristila prateći Perikla čak i kada je vodio atinsku vojsku u rat.

Priča o prvoj emancipovanoj ženi Grčke nikada nije zaboravljena, a posebno je postala aktuelna u drugoj polovini 19 veka kada su umetnici slikali teme iz njenog života a pisci pisali pesme i romane o toj ženi koja se nije ustručavala da se bori za prava žena u sredinama gde su bile potpuno pod vlašcu oca, a zatum muža koji su vladali i odlučivali bezpogovodno o njiovim životima.

Ovaj roman u izdanju “ Evolute“ Hemerling inače, pre svega, pesnik i pisac kratke proze napisao je 1876 i u njemu je oživeo je Aspasiju kao izuzetno obrazovanu, prelepu ali i prepametnu ženu kao je pođednako uspešno vodila filozofske rasprave, svirala na citri i vodila školu za devojke u kojoj ih je učila filozofiji, istoriji, politici, ali i ljubavnim veštinama. U nekim značajno kasnijim izvorima pobožni hrišćani su je označavali kao bludnicu koja je držala javnu kuću.

Romansirana biografija, iako pisana pre skoro 100 godina jasno se poziva na antičke izvore pokazujući koliko je Aspasija imal smisla za politiku,a Perikle je bio dovoljno mudar da koristi njene savete.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike