Access – Kreiranje upita

Do sada smo videli kako u stvari radi Access, kreirali smo tabele i izgradili smo relacije između tabela. U ovom delu ćemo videti kako možemo da dobijemo potrebne informacije iz naših tabela koristeći upite (queries). Upit u Access-u je zahtev za informacijom, čiji se rezultati prezentuju korisnicima putem formi ili izveštaja.

I dalje nastavljamo sa razvojem baze podataka za videoteku. Sada zamislimo situaciju da su videoteku stigli novi video naslovi i da želimo da o tome obavestimo sve naše klijente. Najbolji način je da se svima pošalje e-mail, ali verovatno nemaju svi naši klijenti e-mail. Da biste dobili informaciju o samo onim klijentima koji imaju e-mail napravićemo upit nad našom bazom.

 • Otvorite svoju Access bazu
 • Kliknite na „Query“ dugme koje se nalazi na levoj strani Database prozora
 • Klikite na „Create in design view“ (kreiraj upit u dizajn prikazu)
 • Izaberite tabelu „Klijenti“ u dijalogu „Show Table“.

U ovom prozoru se kreiraju upiti i to izborom polja koja želite da se pojave u upitu, ne moraju biti zastupljena sva polja. Potrebno je da polja iz tabele ubacimo u donje područje upita. Na osnovu toga će nam Access vratiti odgovor.

 • Izaberite polje koje želite da se pojavi u upitu npr. „SifraKlijenta“
 • Dvaput kliknite na naziv tog polja u tabeli, i polje će se pojaviti u Query tabeli
 • Ovo isto možete uraditi i jednostavnim prevlačenjem polja u Query tabelu
 • Zapazite sada red u Query tabeli koji se zove „Criteria“, ovo je zapravo mesto gde se postavlja pitanje Access-u
 • Sada ubacite i ostala polja iz tabele „Klijenti“ u Query tabelu, prezime, ime i naravno e-mail
 • Kao kriterijum polja E-mail unesite „is null“, što u stavri znači da će nam Access vratiti podatke o klijentima čije je polje E-mail prazno
 • Pokrenite sada upit, klikom na dugme „Run“, koje ima ikonu “ ! “
 • Pojaviće se nova tabela sa odgovorom na postaljeni upit
 • Idite na meni „File -> Save as“ i snimite ovaj upit pod nazivom „qryNoMail“.

Kreiranje upita nad dve tabele
U sledećem upitu zatražićemo od Access-a listu filmova koji su iznajmljeni.

 • Idite u „Query“
 • Kliknite na „Query in design view“
 • Izaberite tabele „Klijenti“ i „Filmovi“ u dijalogu „Show Table“.

Sada u upitu imate dve tabele koje su povezane relacijom. Sada možete izabrati polja iz njih, na isti način kao i pre i dodajte kriterijum. Na primer, želite da saznate koji su klijenti iznajmili akcione filmove, dodaćemo polja „SifraKlijenta“ iz tabele „Klijenti“ i polje „Zanr“ iz tabele „Filmovi“. U polje „Criteria“ dodajte “ = Akcioni „. Pokrenite upit, dobićete novu tabelu u kojoj su samo klijenti koji su iznajmili akcione filmove. Kada snimate upit ne zaboravite da ispred naziva upita dodate „qry“, kao znak raspoznavanja objekta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.