CSS – Osobine fonta

Kao što već znate, CSS (Cascade Style Sheets) – kaskadni stilovi vam pomažu u definisanju izgleda web stranica na ekranu, štampaču… Zbog svega ovoga, u ovom prilogu ćemo vam predstaviti sve atribute (i njihove opcije) koje možemo da upotrebimo u definisanju jedne klase.

Predstavićemo vam pet najvažnijih atributa, a to su:

 • font-family
  Ovaj atribut određuje izgled celokupnog teksta (font face) unutar jednog bloka. Ovde se može upotrebiti bilo koji naziv fonta, ali prikazaće se samo oni fontovi koje korisnik – posetilac ima instalirane na svom kompjuteru. Da bi ublažili i kompenzovali ovaj nedostatak, postoji pet generičkih fontova koje obezbeđuje CSS: serif, sans-serif, cursive, fantasy i monospace. Ovaj atribut može da se primeni na bilo koji HTML tag koji u sebi sadrži tekst. Sintaksa je sledeća:


  font-family: „Podrazumevani font“, „Sekundarni font“, „Genericki font“;

 • font-style
  Ovim atributom menjamo stil kojim se jedan font prikazuje. Postoje tri različite opcije za prikaz stila fonta:
  • normal — normalni tekst, bez stilizacije, font se verno prikazuje.
  • italic — kreira standardni italic tekst, a koristi se za supstituciju HTML taga.
  • oblique — kreira oblique tekst stil, koji je vrlo sličan italic stilu. Nije podržan od Netscape Navigator-a, a Internet Explorer ga tretira kao italic tekst.
  Atribut može biti primenjen na sve HTML tagove koji mogu da sadrže tekst, a sintaksa je:


  font-style: ‘normal/ italic/ oblique’;

 • font-weight
  Ova osobina menja tamnoću prikaza teksta unutar jednog bloka, koristeći tri različite mogućnosti za postizanje rezultata. Prvi pristup je standardni descriptive (opisni) prikaz fonta, tu spadaju dve opcije, a to su normal i bold. Drugi pristup koristi brojeve za opis „debljine“ fonta. Dijapazon se kreće od 100 do 900, za po stotinu, i gde 400 i 500 predstavljaju normalni font a 700 standardni bold font. Sintaksa je sledeća:


  font-weight: ‘descriptive/numbers/relative’;

 • font-size
  Ova osobina podešava veličinu fonta određenog bloka teksta. Postoje tri načina za podešavanje vrednosti:
  • Apsolutna veličina — kojom se određuje veličina u pointima (tačkama).
  • Opisne reči — veličina fonta se specifikuje navođenjem opisnih reči. Ove ključne, opisne reči su: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large.
  • Relativna veličina — veličina fonta, koja je realtivna u odnosu na browser. Ključne reči su:smaller i larger.
  Atribut se može koristiti sa svakim tagom koji podržava tekst. Sintaksa je sledeća:


  font-size: ##pt.;

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.