U trendu

Delphi – Kreiranje OLE objekata

Verovatno, najinteresantnija tehnika za deljenje dokumenata u različitim Windows aplikacijama, je OLE – Object Linking and Embedding (povezivanje i ugrađivanje objekata). Pomoću ove tehnike korisnici mogu da kombinuju dokumente kao objekte na različite načine. Na primer, u MS Word dokument možete ugraditi sliku kreiranu u CorelDraw-u, što znači kombinacija dve aplikacije potpuno različitih proizvođača. Jedna od naprednih mogućnosti je i pristup objektima u drugim programima, to ćemo i prikazati u primeru vezivanja za MS Word. OLE tehnici su istovremeno potrebna dva programa – klijent (nazvan i OLE kontejner) i server (obezbeđuje komande za manipulaciju podacima).

Kreiraćemo OLE objekat za MS Word, kojim ćemo pozivati određene metode za pisanje i formatiranje teksta. Otvorićemo novi projekt u Delphi-ju i u uses deklaraciju dodaćemo:


implementation
uses ComObj;

Ovim će nam biti omogućen poziv funkcije „CreateOleObject“ iz programskog modula „ComObj“:


function CreateOleObject (const
ClassName:string): IDispatch;

„ClassName“ predstavlja naziv klase registrovane u bazi Registry, u našem primeru biće „Word.Document“, a „IDispach“ predstavlja tip objekta koji vraća ova funkcija, ovaj objekat se obično dodeljuje promenljivoj tipa Variant.

U našem primeru preko funkcije CreateOleObject kreiraćemo objekat tipa „Word.Document“ tako što ćemo pozivati metode i procedure Visual Basic-a koji je ugrađen Microsoft-ove aplikacije. Postavite na praznu formu jedno komandno dugme i upišite sledeći kod:


implementation
uses:ComObj;

Procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
varijabA, varijabB: Variant;
begin
varijabA := CreateOleObject(‘ Word.Document ‘);
varijabB := varijabA.Range (0, 0);
varijabB.InsertBefore ( ‘Tekst napisan
Delphijevim OLE objektom’ );
varijabB.InsertParagraphAfter;
varijabA.SaveAs(‘C:OLEObjekt.doc’);
end;


Iskompajlirajte naš projekt, obavezno pokrenite MS Word i pokrenite naš OLE programčić. Pritisnite Button1 i u Word-u će se kreirati nov dokument, u koji će se ispisati rečenica navedena između jednostrukih navodnika, potom će se isti dokument (.doc) snimiti na vaš disk u root folder.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.