U trendu

Excel 2002 – Opcija Smart Tags

Opcija Smart tags predstavlja novu ideju u paketu Office XP koja vam omogućava identifikaciju reči u vašem dokumentu i njihovu asocijaciju sa određenim tipom podataka. Nakon toga, na osnovu određenog tipa podatka, možete odabrati jednu od ponuđenih aktivnosti. Na primer, ako imate radni list sa spiskom radnika u nekoj firmi, Excel će na osnovu imena radnika izvršiti identifikaciju i prikazati dodatne podatke o njemu, kao što su adresa stanovanja ili broj telefona.

Arhitektura opcije Smart tags uglavnom je zasnovana na dve funkcije:

  • Recognizers – funkciju kontekstualnog prepoznavanja
  • Actions – aktivnosti koje će se ponuditi korisniku, i preduzimati
Prva funkcija ispituje tekstualne stringove, u ćelijama, radi determinisanja tipa podatka, a drugom funkcijom korisnik može da pozove instrukciju koja je ponuđena na osnovu rada prve funkcije. Opcija Smart tags nije zatvorenog tipa, tako da je programeri mogu proširivati sopstvenim tagovima (programskim jezikom VBA). Tako na primer, može se iskodirati smart tag koji će vršiti identifikaciju radnika po prezimenu i zatim ponuditi određeni broj aktivnosti, kao što su: prikaz svih podataka o datom radniku, kreiranje novog mejla koje korisnik samo treba da popuni itd. Pored jednostavnijih akcija, mogu se dodati i one složenije, kao na primer, trenutno izvršenje proračuna plate na osnovu prepoznatog prezimena radnika i sl.

Smart tags solucija je inicijalno podržana od strane Word-a i Excel-a 2002, i Internet Explorer-a, a za očekivati je da će se kasnije verovatno implementirati i u ostale Microsoft-ove aplikacije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.