Multimedijalni projektor

Predstavlja savremeni, kompaktan uređaj za reprodukciju video signala sa računara i video sistema na ekran (podlogu), uz mogućnost reprodukcije tonskog signala (u tome se ogleda multimedijalnost, za razliku od klasičnih projektora koji služe samo za reprodukciju video signala). Primenjuje se kod prezentacija i obuka, u marketingu (promocija novih proizvoda), u obrazovanju i nastavi različite vrste, gde uspešno zamenjuje prevaziđene klasične metode rada.

Izuzetan proizvod te vrste je LCD projektor EMP-500 (Power-Lite 500C) poznate firme Epson. Minimalnih je dimenzija (u odnosu na ostale vrste), 87x267x213mm a mase 2,6kg. Koristi UHE (Ultra High Efficiency) lampu od 120W (radni vek 2000 časova), stvarajući osvetljaj visokog intenziteta od 800 lumena (prosečna osvetljenost je 400-600 lumena). LCD projektoru neophodan je i LCD panel za prezentiranje slike.

Dosada su u ovoj tehnici uglavnom korišćeni CRT projektori („video bimovi“). Osnovna razlika u principu rada je u tome što CRT projektori emituju svetlost (kombinaciju boja), dok LCD projektori dozvoljavaju ili blokiraju prenos svetlosti. Sastoje se od ćelija sa tečnim LC kristalom (liquid crystal) smeštenim između dve staklene ploče ili providnog plastičnog supstrata. Pokretni elektroprovodni film zalepljen je na površinu supstrata tako da se stvara potencijalna razlika (napon) između spoljašnih površina supstrata. U zavisnosti od promene napona dozvoljava se ili ne prolaz svetlosti. Mešanjem sa RGB pikselima dobija se kolor displej.

EMP-500 je multimedijalni projektor izvanrednih karakteristika, jednostavan za upotrebu, visoke rezolucije, visoke sjajnosti slike, sa daljinskim upravljanjem koje poseduje odličan sistem menija (posebno help) i multijezičku podršku.

LCD panel je polisilicijumski TFT sa aktivnom matricom veličine 22,9mm. Slika se prezentira u punom koloru u SVGA rezoluciji (800×600) piksela. Maksimalna preporučena udaljenost ekrana od projektora je 13,8m pri čemu se dobija slika dimenzija 610x460cm (po veličini konkuriše bioskopskim platnima). Pri projektovanju daljinskom komandom mogu se podešavati karakteristike slike i tona, može se zumirati slika, „zamrznuti“, „iseći“ ili snimiti deo slike. Daljinski upravljač može odigrati i ulogu miša ako se projektor veže na USB ili PS/2 port računara.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.