Novi putevi ka transplantaciji srca

Značajan napredak u stvaranju srca koje bi u budućnosti moglo poslužiti za transplantaciju i pobuditi nade mnogobrojnih pacijenata čije je srce otkazalo napravili su istraživači na Univerzitetu Minesota. Oni su u laboratoriji stvorili srce koje kuca, koristeći specijalnu metodu gradnje i primenjujući je nad spoljnom strukturom mrtvog srca pacova.
Eksperiment je napravljen u Centru za kardiovaskularnu reparaciju (Centre for Cardiovascular Repair) pomenutog univerziteta, a u realizaciju se uključila i kompanija Medronic Corporation. Na čelu istraživačkog tima je dr Doris Tejlor (Doris Taylor), profesor medicine i fiziologije. Pri tom je primenjen postupak decelularizacije (decelluarisation). On se sastoji od potpunog čišćenja uzorka srca od svih struktura (krvnih sudova i svih ćelija) i gradnje potpuno nove strukture, a mogao bi se uporediti s renoviranjem kuće rušenjem njene kompletne unutrašnje struture (ostavljanjem samo njenih spoljnih zidova).
Po tom principu naučnici istraživačkog tima iz Minesote dobili su čist beli omotač srca, u koji su ubrizgali ćelije srca mladog pacova. Nakon dve nedelje, uz upotrebu „pejsmejkera“ za stimulaciju otkucaja, unutrašnje tkivo je obnovljeno i srce je oživelo (počelo da kuca). Sličan eksperiment oni su otpočeli i sa srcem svinje, koje je po veličini slično čovekovom i već se koristi za zamenu nekih oštećenih delova čovekovog srca. Međutim, eksperimenti su u tom slučaju znatno složeniji, pa prevazilaze mogućnosti laboratorije ovog univerziteta (neophodno je uključenje i drugih naučnih struktura).
Cilj ovih eksperimenata je da se dođe do postupka koji će moći da se primeni na čovekovom srcu i po kome bi se srce pacijenta moglo stvoriti obnovom sopstvenim ćelijama. Do te faze predstoji ogroman posao pa, kako ističu članovi ovog tima, čak i da se sve uspešno okonča, potrebno je tri do pet godina za zvanično odobrenje administracije. Pored transplantacije srca, kao krajnjeg cilja ovog projekta, ekperimenti istraživačkog tima iz Minesote imaće značaja i za lečenje srca, zatim za farmaceutsku industriju i otkriće novih lekova, kao i za dublja saznanja o oštećenjima i promenama koje izazivaju bolesti srca.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.