Photoshop – Animirani gif

U ovom prilogu ćemo se baviti kreiranjem animiranog „gif“-a, tj. animirane sličice u gif fajl formatu. Pa da odmah krenemo, prvo moramo kreirati odvojene frejmove koji će se spojiti u jedan gif:

 • Pokrenite Photoshop i kreirajte novu sliku „File -> New“
 • veličinu postavite na 400×400, a kolorni mod na RGB
 • pozadina neka bude bela (white background), kliknite na „OK“ i dobićete platno.
Prvo ćemo kreirati novi layer (sloj) da bi na njega postavili neki tekst. Ovo će biti osnova naše animacije.
 • pozovite meni „Layer -> New“
 • izaberite tekst alat (Type Tool) i kliknite na platno da bi dobili dijalog prozor
 • izaberite neki fini font i podesite mu veličinu na 200 tačaka (points), boja crvena
 • Unesite tekst „OK“ i kliknite dugme „OK“
 • pomerite tekst na sredinu
 • kliknite desnim tasterom na tekst layer i izaberite „Render layer“.
Sada imamo prvi frejm naše animacije, snimićemo ga u GIF formatu. Sa menija izaberite „File -> Export Image As ->GIF “ i snimite ga kao „frejm1.htm“. U drugom frejmu ćemo dodati iluziju pokreta teksta:
 • sa „Filter“ menija izaberite „Distort -> Twirl“
 • postavite nivo izmene (level) na 50 i kliknite na „OK“.
Tekst smo deformisali ali još nemamo efekat pokreta; za ovo dodaćemo „radial blur“. Izaberite meni „Filter -> Blur -> Radial Blur“, nivo podesite na 6 i kliknite na „OK“. Sada smo dobili traženi efekt, snimite sliku na prethodni način pod nazivom „frejm2.gif“. Nakon ovoga dodaćemo još tri frejma i to na sledeći način:
 • izaberite „Filter -> Distort -> Twirl“, a nivo ćete podešavati 50 (3. frejm), 50 (4. frejm), 160 (5. frejm)
 • kliknite na „OK“.
Zatvorite sada Photoshop i pokrenite „Animation shop“ (program dolazi uz shareware program PaintShopPro). Sa padajućeg menija izaberite „File -> Animation wizard“, dobićete dijalog prozor u koke ćete izvršiti podešavanja animacije.
 • kliknite na „Next“ dugme
 • potvrdite opciju „Transparent“, da bi pozadina animacije bila providna
 • kliknite sada dva puta na „Next“ dugme
 • proverite da li je „Animation Repeat“ opcija podešena na „Yes“ i kliknite na „Next“
 • sada ćete izabrati frejmove za animaciju, kliknite na 1. frejm
 • držeći „Shift“ taster, kliknite na 5. frejm i izabraćete svih pet frejmova
 • kliknite na „Open“.
Sada ćete svih pet frejmova videti u jednom prozoru, ako želite možete da im promenite redosled. Na kraju pritisnite „Finish“. Sada je ostalo samo da ovu animaciju snimimo kao animirani gif.
 • izaberite meni „File -> Save as“
 • izaberite gde želite da snimite fajl
 • sada možete da izaberete između boljeg kvaliteta slike ili manjeg fajla, koristite klizač za podešavanje
 • kliknite „Next“, i na kraju „Finish“.
Upravo ste kreirali fini animirani gif.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.