PowerPoint XP – Kreiranje animacione šeme

U prethodnom prilogu upoznali smo se sa animacionim šemama, a sada ćemo videti kako možemo i sami da kreiramo jednu šemu. Da biste samostalno kreirali sopstvenu animacionu šemu, ispratite sledeće korake:

 • Koristeći Windows Explorer ili sličan fajl menadžer, locirajte folder u kome je sadržan fajl „QuikAnim.ppt“ na vašem računaru.
 • Kreirajte sigurnosnu kopiju ovog fajla, tako da ga kasnije uvek možete povratiti, u slučaju da nešto pođe naopako sa originalnim fajlom.
 • Selektujte fajl i kliknite desnim tasterom miša, te izaberite opciju Properties. U novom dijalog prozoru pređite na karticu General, pa poništite polje za potvrdu Read-only kako biste izmenili ovaj atribut fajla, i na kraju kliknite dugme Close.
 • Dvostruko kliknite na naziv fajla kako biste pokrenuli PowerPoint sa ovim otvorenim fajlom, spremnim za preuređivanje.
 • Pritisnite prečicu [Ctrl+End] kako biste se premestili na poslednji slajd u prezentaciji.
 • Izaberite padajući meni Insert > New slide… kako biste dodali novi slajd. Zatim, na desnoj strani radne površine, unutar task-pana, izaberite šablon Title Slide.
 • Unesite naziv kategorije u polje Title novog slajda. Na primer, „Korisnicki definisan“.
 • Unesite naziv animacione šeme u polje Sub Title. Na primer „Jednostavna animacija“
 • Kliknite desnim tasterom iznad polja Title, izaberite Custom Animation… i dodajte animacione efekte koji će biti primenjeni na naslovno polje naslovnih slajdova nad kojima će biti primenjena ova animaciona šema.
 • Ponovite prethodni postupak i za polje Sub Title.
 • Sada imamo kompletiranu animacionu šemu za naslovne slajdove (Title Slide). Sada je potrebno da ubacimo još jedan slajd koji će sadržati animacionu šemu za nenaslovne slajdove.
 • Izaberite meni Insert > Duplicate slide…, pa na novi slajd primenite „Title & Text“ šablon.
 • Dodajte proizvoljne animacije poljima, kao što smo to uradili kod prethodnog slajda. Slajdu dodajte i tranziciju ukoliko je potrebno, a skup svih tranzicija ući će u animacionu šemu.

Ovim smo završili dodavanje korisnički definisane animacione šeme. Ponovite prethodno opisani proces onoliko puta koliko vam je potrebno animacionih šema. Snimite izmene ove prezentacije i zatvorite je, pa zatvorite i sam PowerPoint.

Vratite se u Windows Explorer, selektujte QuikAnim.ppt fajl i čekirajte atribut Read-only. Ponovo podignite PowerPoint, otvorite novu prezentaciju, pa izaberite meni Select Format > Slide Design. Unutar Slide Design panela (Task Pane) izaberite Animation Schemes. Pomerite klizač da biste izlistali šeme, pa pronađite onu vašu, prethodno definisanu animacionu šemu i primenite je na slajd.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.