Prečice Explorera sa tasterom Ctrl

Sigurno ste do sada mnogo puta čuli preporuku da se postiže mnogo brži i efikasniji rad na računaru ukoliko koristite prečice sa tastature umesto bezbrojnog kliktanja mišem i pomeranja ruku sa tastature. I u ovoj rubrici smo do sada predstavili dosta ovakvih prečica za razne aplikacije, a u ovom prilogu obratićemo pažanju na prečice u okviru Windows Explorera, i to većinom onih koje koriste taster CtrlControl, u kombinaciji sa drugim tasterima. Ovom prilikom zanemarićemo poznatije prečice, tj. one koje koriste taster Alt i neko od podvučenih slova.

Evo i samog spiska prečica koje koriste kombinaciju tastera Ctrl i još nekog tastera. Samo pazite kod korišćenja, neke od ovih prečica važe i u Internet Exploreru, imaju istu ulogu, a u nekim slučajevima potpuno drugačiju. Na slici možete videti prečice koje se ne poklapaju i koje imaju drugačiju funkciju u okviru Internet Explorera.

 • [Ctrl + A] – selekcija svih trenutno dostupnih objekata.
 • [Ctrl + B] – poziv dijaloga Organize Favorites.
 • [Ctrl + C] – kopiranje selektovanog u clipboard.
 • [Ctrl + D] – brisanje selektovanih objekata.
 • [Ctrl + E] – prikaz/skrivanje okna Search.
 • [Ctrl + F] – otvara dijalog Find za pretraživanje.
 • [Ctrl + H] – prikaz/skrivanje okna History.
 • [Ctrl + I] – prikaz/skrivanje okna Favorites.
 • [Ctrl + P] – štampanje selektovanog fajla (Win2000).
 • [Ctrl + R] – osvežavanje prikaza (refresh) foldera, tj. direktorijuma.
 • [Ctrl + V] – umetanje sadržaja clipboarda.
 • [Ctrl + W] – zatvaranje prozora.
 • [Ctrl + X]isecanje selekcije u clipboard.
 • [Ctrl + Z] – poništavanje poslednje operacije, vraćanje na prethodnu operaciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.