Preko uličnih svetiljki do Interneta

Načini pristupa Internetu su mnogobrojni, jednostavniji ili složeniji, sporiji ili brži. Trenutno je aktuelan širokopojasni pristup, koji omogućava prenos velike količine podataka velikom brzinom. Zbog toga telekomunikacione mreže nalaze različite načine da taj pristup ostvare i, koliko god je to moguće, na što većem prostoru komercijalizuju. Pri tom su vrlo često prisutne neke nove ideje koje obezbeđuju brži, kvalitetniji i ekonomičniji pristup Internetu. Jedna od njih je korišćenje već postojeće infrastrukture za razvod uličnog osvetljenja u naseljenim mestima, ali i na autoputevima.

Ova ideja pojavila se u kompaniji Last Mile Communications (Velika Britanija), a na njenoj komercijalizaciji ova kompanija radi zajedno sa kompanijom QinetiQ. Pogodnost ovakvog načina pristupa Internetu je višestruka. Ulične svetiljke široko su rasprostranjene u svim naseljenim mestima i na važnijim putevima van naselja, a povoljna je okolnost da je na svim tim mestima već prisutna neophodna električna energija za napajanje. Potrebno je, prema tome, samo ugraditi odgovarajuće uređaje za pristup Internetu, što bi, po proceni ove kompanije, koštalo oko 500 funti (oko 933 dolara) po jednoj pristupnoj tački (uličnom stubu – svetiljki).

Značaj pristupa Internetu na ovaj način takođe je višestruk. Putnicima na međunarodnim autoputevima (pre svega suvozačima) on može predstavljati značajan oblik zabave, s obzirom na to da širokopojasni pristup omogućava preuzimanje filmova i muzike sa Interneta u realnom vremenu. Zabava, međutim, neće biti jedini oblik usluga koje će se na ovaj način pružati. Mnogo značajnije biće informisanje koje će vozačima (i ostalim putnicima) biti dostupno – informacije o saobraćaju, vremenskim prilikama i drugim podacima o uslovima vožnje na određenim deonicama, kao i lokacijama hotela, benzinskih pumpi, prodavnica.

Kompanija Last Mile Communications ima i još ambicioznije planove u vezi sa nekim oblicima hitnih javnih službi u naseljenim mestima. Na taj način bi se lakše mogla odrediti lokacija zgrada u slučaju poziva hitne pomoći, vatrogasne službe ili policije. Na svakoj od tih lokacija, pored standardnih uređaja za pristup Internetu, ugrađivala bi se i fleš memorija sa zapamćenim značajnim podacima o određenom lokalitetu. Pomoću mobilnih uređaja pristupalo bi se tim informacijama. Uslov za to je da računari, telefoni i drugi mobilni uređaji korisnika imaju ugrađenu aplikaciju Magic Book.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.