Telepatologija

Telemedicina predstavlja skup procedura za prenos medicinskih informacija u elektronskom obliku. U pitanju je jedan sasvim nov pristup problematici iz oblasti medicine na bazi primene informatike i računarske tehnike, sa različitim hardverskim i softverskim rešenjima. Prvi koraci u tom pravcu ostvareni su putem telefonskih i optičkih veza, zatim preko intranet sistema, da bi sa pojavom Interneta prerasli u globalni servis sa gotovo neograničenim mogućnostima primene. Do sada je održano 5 kongresa evropskih telepatologa a poslednji 21. i 22. jula 2000. (Aurich, Germany). S obzirom da je razvoj ove oblasti započeo u vrlo bliskoj prošlosti još uvek ne podleže nekim konvencijama i standardizaciji. Upravo iz tih razloga svaki korak ka sistematizaciji bilo koje vrste od izuzetnog je značaja.

K. Kayser, J. Szymas i R. Weinstein, eminentna imena svetske telemedicine, nedavno su objavili priručnik pod nazivom Telepathology (izdavač Springer-Verlag New York, Incorporated), u štampanoj i elektronskoj verziji. Elektronska varijanta je bogatija kolor ilustracijama i demo verzijama nekih programa kao što su model relacionih baza (tzv. statička telepatologija) i softver za upravljanje putem Internet priključaka (dinamička telepatologija). Program je u PDF formatu pa je neophodno imati Adobe Acrobat Reader (optimalno rešenje je varijanta 4).

Knjiga se sastoji od nekoliko tematskih celina. Prvi deo obuhvata teorijske osnove telepatologije i kratak istorijat ove najrazvijenije oblasti telemedicine. Zatim, govori se o teorijskim i praktičnim aspektima, kao i tehnologijama pomoću kojih se realizuje. Posebno poglavlje prezentira trenutne mogućnosti i perspektive razvoja ove nauke sa mnogim rešenjima primenjenim širom sveta. Zanimljivo je da je i jugoslovenski program telepatologije (na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, mr. sci. med. dr Ivica Milosavljević) našao mesto na ovim stranicama.

Najviše prostora posvećeno je razvijenim svetskim programima telepatologije. Na sprovođenju tih programa najveće rezultate postigli su univerzitetski centri Amerike (Harvard, Arizona, Masačusets), Evrope (Udine, Aberdin, Duisburg, Tromso) i ostalih delova sveta (Japan, Tajvan, Čile).

Zatim, priručnik sadrži programe koji ilustruju princip funkcionisanja statičke i dinamičke telepatologije i HTML prezentacije elektronskih časopisa iz telemedicine. Posebno mesto pripada bazi Issa, koja predstavlja specijalizovan sistem za arhiviranje medicinskih podataka (slike sa mikroskopa, radiografski snimci, mikroskopski preparati i dr.). Program omogućava direktno povezivanje sa uređajima kao izvorima tih slika. Realizuje se na primer uz pomoć video kamere vezane sa mikroskopom, foto aparata sa složenim sistemom sočiva, rentgenskog uređaja ili skenera.

Za organizaciju multimedijalnih sadržaja mogu se u ovoj oblasti koristiti razni serveri. Autori ovog priručnika predstavljaju projekat Euroquant. Dinamička telepatologija ilustrovana je izuzetno uspelom HTML prezentacijom koja simulira telemikroskopiranje u realnom vremenu. Na kraju, dato je nekoliko slučaja iz oblasti neuropatologije za koje je dijagnoza postavljena korišćenjem procedure dinamičke telepatologije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.