VBScript – Uvod

Visual Basic Script je skript jezik zasnovan na sintaksi programskog jezika Visual Basic, a slično JavaScript-u implementira se u HTML kod. Kod ovog script jezika najviše se postavlja pitanje kompatibilnosti sa različitim browser-ima. Pošto je jezik lansirao Microsoft kao pandan Javascript-u, interpreter za ovaj jezik je ugrađen je u Internet Explorer, a ostali browser-i ga uglavnom ne podržavaju. Ali to nije tema ovog teksta, već da vidimo kako izgleda sintaksa ovog jezika kroz primere.

Prvi primer bi bio, a šta drugo nego – program „Hello World!“ (tipičan kao početni primer za opis svakog jezika). U ovom primeru ćemo kreirati jedan dugmić i kao rezultat na klik dugmeta dobićemo poruku „Zdravo svete!“. Kod za kreiranje dugmeta je jedna linija:


<INPUT TYPE=“Button“ NAME=“cmdZdravo“ VALUE=“Klikni ovde!“>

Zapravo, u HTML kodu potrebno je da programski kod ugnjezdimo unutar „SCRIPT“ taga, odnosno unutar „HEAD“ taga:


<SCRIPT LANGUAGE=“VBScript“>
Sub cmdZdravo_OnClick()
MsgBox „Zdravo, svete!“, vbOKOnly, „Primer VBScript-a“
End Sub
</SCRIPT>

Cela .html stranica bi izgledala ovako:


<html>
<head>
<SCRIPT LANGUAGE=“VBScript“>
Sub cmdZdravo_OnClick()
MsgBox „Zdravo, svete!“, vbOKOnly, „Primer VBScript-a“
End Sub
</SCRIPT>
</head>
<body>
</PRE>
<INPUT TYPE=“Button“ NAME=“cmdZdravo“
VALUE=“Klikni ovde!“>
</body>
</html>

Ovde smo iskoristili jednostavnu VB naredbu „MSGBOX“. Prvi parametar naredbe je string tipa i predstavlja poruku koja će se prikazati. U VBScript-u svi parametri se odvajaju zarezima (,), i svaki parametar se navodi po određenom redosledu. Drugi parametar je „vbOKOnly“, koji predstavlja u stvari numeričku vrednost i određuje prikaz dugmadi. VBScript poseduje nekoliko ovih konstanti, koje je lakše koristiti nego brojčane vrednosti. Treći parametar je tekst koji će da ide u naslovnu liniju, ovo je takođe string pa mora ići pod navodnicima. Na osnovu ovom malog primera možete da uvidite da je jezik vrlo sličan Visual Basic-u.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.