Word – Kako do bolje navigacije?

Kada u Word-u radite sa velikim dokumentima, koji sadrže više desetina stranica i koje pored teksta sadrže i veliki broj drugih objekata (slika, grafikona, clipart-ova…), uvidićete da je kretanje i snalaženje – jednom rečju navigacija – kroz dokument vrlo teška. Zato, da biste se bolje i brže snalazili u dokumentu, tj. da biste manje koristili scroll dugmad, iskoristite alatku-dugme Select Browse Object.

Komandno dugme ove alatke je locirano u donjem desnom uglu radne površine Word-a, ispod donjeg scroll dugmeta, a između dva dugmeta sa dvostrukim strelicama. Kada kliknete ovo dugme, pojaviće vam se "iskačući" meni sa dugmadi (kao na slici), koji nude sledeće opcije:

 • Go to – izborom ovog dugmeta otvara se dijalog Find and Replace, sa karticom Go to, gde u listi Go to what birate objekat prema kome ćete izvršiti pronalaženje željenog dela dokumenta. Na primer, ukoliko želite brzo da pređete na stranicu 101, u listi Go to what izabraćete Page i uneti 101 u polje Enter page number. Ostaje vam još samo da kliknete dugme Go to.
 • Find – izborom ovog dugmeta otvara se klasični dijalog Find and Replace, sa karticom Find. Jednostavno u polje Find what unesete traženu reč ili frazu, i kliknete dugme Find next. Za složenije opcije pretraživanja kliknite More.
 • Browse by Edits – izborom ovog dugmeta neće se otvoriti nijedan dijalog, ali će se okolna navigaciona dugmad obojiti u plavu boju. Klikom na jedno ili drugo dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeće, odnosno prethodno mesto izmene u dokumentu.
 • Browse by Heading – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeći, odnosno prethodni naslov.
 • Browse by Graphics – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeći, odnosno prethodni grafički objekat (sliku, clipart).
 • Browse by Table – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu tabelu.
 • Browse by Page – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu stranicu.
 • Browse by Section – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu sekciju u dokumentu.
 • Browse by Comment – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeći, odnosno prethodni komentar (ukoliko ih uopšte ima).
 • Browse by Footnote – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu fusnotu (ukoliko ih uopšte imate u dokumentu).
 • Browse by Endnote – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu endnotu (fusnote koje se nalaze na kraju sekcije ili dokumenta).
 • Browse by Field – izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeće, odnosno prethodno automatsko polje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.