Word – Preklapanje objekata

U slučaju da je vaš Word dokument pretrpan slikama, grafikonima, tekst okvirima i drugim oblicima (sve ih zajedno nazivamo – objekti), mora da dolazi i do njihovog preklapanja na stranicama. Ali ovo preklapanje ne mora da bude stihijsko, tj. na njega možemo direktno da utičemo. Ova opcija je u Word-u uređena preko koncepta slojeva, slično slojevima u Photoshop-u. Preko ovog koncepta određujemo da li će se neka slika nalaziti ispred teksta, ili iza nekog drugog objekta, sve ovo u zavisnosti na kom sloju se nalazi. Slojeve možemo ređati u sledećem redu:

 1. prvi gornji sloj – objekat koji se nalazi na ovom sloju prekriva sve ostale slojeve-objekte.
 2. sloj pozadine – objekti na ovom sloju se nalaze iza objekata koju su na gornjem prednjem sloju.
 3. tekst sloj – je sloj na kome se nalazi samo tekst. Objekti sa gornjeg sloja prekrivaju tekst, a objekti na donjem su preklopljeni tekstom.
 4. i imamo kao poseban sloj – sloj za vodene žigove, ovaj sloj je poslednji u hijerarhiji slojeva. Objekti i tekst na njemu se nalaze ispod svih drugih slojeva.

Na slici možete videti, jedan ispod drugog primere za – objekat (crtež-srce) u prvom gornjem sloju, pa u pozadinskom sloju i na kraju u sloju vodenog žiga.

Postoji slučaj kada se više objekata nalazi na istom sloju, npr. naše „srce“ može se iscrtati više puta u recimo pozadinskom sloju i oni se mogu međusobno preklapati. Kako u ovom slučaju odrediti međusobna preklapanja? Selektujete jedan objekat iz grupe kojem želite da podesite sloj:

 • Kliknite desnim tasterom miša iznad datog objekta, iz priručnog menija izaberite opciju „Order“
 • Pojaviće vam se lista sa podopcijama, sledećim redom:
  • Bring to Front – ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje selektovanog objekta na vrh.
  • Send to Back – ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje selektovanog objekta na dno.
  • Bring Forward – ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje za jedno mesto-poziciju iznad u grupi.
  • Send Backward – ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje za jedno mesto-poziciju ispod u grupi.
  • Bring in Front of Text – premeštanje objekta sa pozadinskog sloja u prednji-gornji sloj.
  • Send Behind Text – premeštanje objekta sa prednjeg-gornjeg sloja u pozadinski sloj.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.