U trendu

Word – Straničenje dokumenata na kompleksniji način

Da biste unapredili izgled oznaka broja stranica u okviru sekcije „Header and Footer“, možete oko same brojke dodati tekst i simbole, na primer, format može da bude ovakav „–strana 2–„. Da biste ovo dobili, sa bilo koje strane cifre koju ubaci sam Word, dodajte tekst. Takođe, možete mišem selektovati oznaku stranice i primeniti bilo koje formatiranje, npr. možete promeniti font i njegovu veličinu.

Često ćete, posebno kod velikih dokumenata, želeti da prvu stranicu ostavite praznu – bez header-a ili footer-a. Ovo vrlo lako možete postići radom unutar površine „Header and Footer“ izborom dugmeta Page Setup sa palete alatki „Header and Footer“. Kada vam se otvori novi dijalog, pređite na karticu „Layout“ i potvrdite polje „Different First Page“, a zatim kliknite „OK“. Za kreiranje „zaglavlja i podnožja“ u ostatku dokumenta, pređite na drugu stranicu i odavde počnite kao da ste na početku dokumenta.

Kada već ne startujete od prve stranice, možda ćete želeti da straničenje sa druge stranice otpočnete brojem jedan (strana 1). Da biste dobili ovaj efekat, selektujte mišem unutar footer-a broj stranice i kliknite dugme „Format Page Number“ na paleti. U dijalogu podesite da straničenje otpočne od nule (0), a zatim potvrdite promenu klikom na „OK“.

Da bi sadržaj footer-a bio informativniji, pored broja stranice možete dodati i podatak o ukupnom broju strana dokumenta (npr. „Stranica 3 od 32„). Da biste dodali ovu mogućnost, umesto klika na dugme „Insert Page Number“, izaberite „Insert AutoText“> „Page X of Y“. Ostaje vam da samo engleske reči prepišete srpskim prevodom.

Još jedna opcija koju možete dodati dugačkim dokumentima (u stvari bilo kojem dokumentu) jeste da u footer dodate naziv samog fajla. Izaberite meni „View> Header and Footer“. Pređite na „Footer“ i izaberite padajući meni „Insert AutoText> Filename“. Ako budete želeli da se prikaže i putanja do dokumenta, umesto „Filename“ izaberite „Path“.

Još jedna preporuka je da kada radite sa zaglavljima i podnožjima, umesto da svaki put idete menijem „View> Header and Footer „, biće dovoljno da dvostruko kliknete bilo gde na površinu zaglavlja ili podnožja. Na isti način se vraćate u sam dokument, jednostavnim dvostrukim klikom van zaglavlja i podnožja.

Možda ćete se zapitati zašto „Header and Footer“ izgledaju baš tako. Odgovor je da su formatirani podrazumevanim stilom – stilom koji je isti kao i stil „Normal“. Ako vam se ovo ne sviđa, izaberite meni „Format> Style“, u dijalogu izaberite neki drugi stil, kliknite „Modify> Format> Font“. Napravite željene izmene i kliknite „OK“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.