Ko je gazda? (1)

Kada jedan muškarac na neko bezazleno pitanje da bezazlen odgovor, situacija je obično veoma pogodna za to da vesela muška ekipa počne da ga etiketira kao nekoga ko strahuje od ženskog autoriteta. A ona pri tom nije čak ni "sevnula očima" u njegovom pravcu. I niko neće uzeti u obzir činjenicu da mu se možda te večeri ne pije pivo i da to nema baš nikakve veze s pozicijom koju zauzima u odnosu sa svojom partnerkom. Određeni stereotipi jednostavno nikada ne umiru, a tradicija koju, kao albume sa starim fotografijama, nasleđujemo iz generacije u generaciju nudi samo dve moguće uloge koje muškarac može odigrati u vezi sa ženom. Može biti "gazda", što odgovara tipskoj slici nehajnog tipa zavaljenog u fotelju razglavljenu od preteranog korišćenja i snage njegovog tela, s nogama podignutim na sto, i žene ograničene na domen kuće i ognjišta s drvenom varjačom kao amblemom role koja joj je dodeljena. Druga muška uloga najrečitije je obuhvaćena terminom "papučar".
"Papučar" je snishodljivi muškarac koji nosi kecelju i preuzima varjaču od žene iz prvog tipskog para, sav u strahu od njene "akcije i reakcije", te potpuno podređen njenim željama i autoritetu. Na pitanje šta u savremenom kontekstu, kada je varjaču kao amblem jedne uloge zamenila sajber mutilica savršenog dizajna i kada funkciju kuhinje obavlja efikasna i uvek dostupna kućna dostava hrane, to jest kada se savremeni parovi sve ređe sreću u privatnom prostoru i uloge dele na potpuno nov način, znači termin "papučar" mogu se dobiti različiti odgovori. Muškarac koji zarađuje manje od svoje partnerke? Beskorisni tip koji se zapravo "udao"? Onaj koji njoj dozvoljava da misli za oboje? Sve se, u suštini, svodi na jedno – pitanje dominacije.
Muškarac u vezi može imati superiornu ili inferiornu ulogu, i u odnosu na to poneće neki iz arsenala tradicionalnih epiteta. Krajnji utisak je da je to najmanje važno, osim ukoliko je za partnera najbitnije to na koji način ga doživljavaju drugi. Ipak, to je složeno pitanje koje se tiče i drugih aspekata ličnosti i zahteva posebnu analizu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

gazdavezamuškarac
Komentari (1)
Dodaj komentar
  • Lana Popović

    Ne postoji žena koja bi mogla da od muškarca napravi papučara. Papučar se rađa, odnosno formira u ranom detinjstvu i mladosti. Radi se o strukturi ličnosti. Patološku zavisnost i inferiornost u vezi osobi koja se nađe u takvom položaju ne nameće druga strana, u konkretnom slučaju – žena, već sam muškarac. On na drugi način ne može i ne ume da funkcioniše. Isto kao i “potrčkalo“- ono se formira u primarnoj porodici u kojoj se osoba rađa, a ne u porodici koju sama formira, brak, deca. Normalne žene ne vole “seka perse“ i feminizirane likove, sem ako i one nemaju problema sa sopstvenom licnošću.