U trendu

Izložba „U dodiru sa“ u Muzeju savremene umetnosti

BEOGRAD – Izložba „U dodiru sa“, kustosa Katarine Krstić i Senke Ristivojević, biće otvorena 7. juna u Muzeju savremene umetnosti.

Postavka obuhvata 12 radova iz zbirki Muzeja savremene umetnosti koje prate interpretacije namenjene slepim i slabovidim osobama, a koje su realizovali studenti sa odseka Vajarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Interpretacije su oblikovane u raznovrsnim umetničkim formama i medijima – od taktilnih i audio radova, do performansa i prostornih, ambijentalnih instalacija sa namerom da što vernije prenesu značenja, priče i doživljaje dela iz zbirki Muzeja.

Na ovaj način Muzej je u skladu sa savremenim muzeološkim standardima želeo da svoje zbirke učini pristupačnim ljudima kojima je čulo vida uskraćeno i svima koji su spremni da se upuste u avanturu istraživanja umetničkog nasleđa 20. i 21. veka na interaktivan način.

Do sada su se u predstavljanju umetničkih dela slepim i slabovidim osobama obično koristili taktilni dijagrami, odnosno replike – reljefi i objekti namenjeni dodirivanju, dobijeni mašinskim putem, 3D štampom ili radom na CNC mašini.

Izložba „U dodiru sa“ prvi put kod nas pravi ovakav iskorak iz očekivanog i akcenat stavlja na doživljaj, iskustvo i interpretaciju.

Tako se radovi mogu osetiti, gledati ili interpretirati kroz subjektivno iskustvo, gde ne postoji matrica ili šablon, već sloboda svakog posetioca da delo tumači i doživi na svoj način.

Radovi koji tumače i interpretiraju dela iz zbirki Muzeja rezultat su intenzivnog i interdisciplinarnog istraživanja u kojem su pored studenata učestvovali i njihovi profesori Mrđan Bajić i Radoš Antonijević, kustoskinje Krstić i Ristivojević, i Boris Dončić, bibliotekar i urednik u studiju Biblioteke Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ uz pomoć kolega iz Saveza slepih Srbije.

Pitanja na koje su tražili odgovore bilo je kako interpretirati, približiti delo vizuelnog stvaralaštva osobi koja ne vidi i na koji način slepim i slabovidim osobama učiniti dostupan ogroman iskustveni potencijal koji nude zbirke Muzeja savremene umetnosti – 8.300 umetničkih dela, slika, crteža, grafika, skulptura, objekata, instalacija, fotografija, video radova.

Za ovaj mali eksperiment izabrana su dela iz zbirki Muzeja koja nose ideju društvene transformacije.

Radovi studenata referišu na dela autora koji su, između ostalih, oblikovali umetničku scenu na našim prostorima, a to su Kosta Miličević, Rihard Jakopič, Vane Bor, Pivo Karamatijević, Ivan Tabaković, Petar Lubarda, Radomir Reljić, Bora Iljovski, Petar Omčikus, Zoran Popović, Tomislav Peternek i Vladimir Miladinović.

Mladi umetnici ponudili jedan način da se umetnička dela iz zbirke sagledaju te tako izložba ne predstavlja objašnjenje radova iz zbirki već poziv da se dela istraže i dožive drugim čulima, putem dodira, mirisa i zvuka.

Pored interpretativnih radova studenata FLU, izložbu prate legende prilagođene slabovidim osobama, kao i legende štampane na Brajevom pismu.

Svako izloženo delo prati i zvučni opis samog dela i informacije o autoru i delu, koji su dostupni na nosačima zvuka, a mogu se pruzeti i putem aplikacije „Guide Me“ očitavanjem QR koda koji se nalazi kod svakog dela.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.